Iskolával kapcsolatos ügyeid intézésében fordulj bizalommal segítőkész képzési munkatársainkhoz!

+36 1 883-3655
info@szamalk-szalezi.hu

Kövess bennünket

Keress bennünket a közösségi médiában is!

1119 Budapest, Mérnök u. 39.
+36 1 883-3655
info@szamalk-szalezi.hu
Elektronikai technikus

Nappali képzés

Képzés: Elektronikai technikus

Szakma azonosító száma: 5 0714 04 03

Mit csinál egy elektronikai technikus?

Az elektronikai technikus a gyártó és kiszolgáló ágazatok elektronikai és elektrotechnikai szakembere. Alapvető feladatai közé tartozik az elektromos, valamint elektronikus berendezések, műszerek tervezése, gyártása, összeszerelése, mérése, javítása és karbantartása. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai, illetőleg a korszerű ESD védelmi, minőségbiztosítási előírásokat. Képes egyedi készülékeket dokumentáció alapján megépíteni, mikrovezérlős áramköröket felprogramozni. Javító technikusként felméri egy-egy javítás várható anyag- és időigényét, illetve a várható költségvonzatukat, a javítással kapcsolatos információkat egyezteti a megrendelővel. Gyártásközi hibaelemzőként, javító technikusként információt szolgáltat a gyártás és a minőségbiztosítás irányába, ezzel támogatva a minőségi és mennyiségi követelmények elérését. Technikusként szakmailag támogatja a hozzá beosztott műszerészek munkáját. Alkalmazza a korszerű méréstechnikai, diagnosztikai eszközöket. Számítógéppel irányított mérő, ellenőrző és gyártó eszközöket használ és programoz.

Egyszerű alkatrészekről készült műszaki rajzokat olvas. A rajzok alapján kiválasztja a gyártáshoz szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket. Gyártási, szerelési sorrendtervet készít. Ezek alapján kézi megmunkálással vagy kisgépekkel egyszerű, fémből készült alkatrészeket gyárt. Az elkészült alkatrészek méreteit mérőeszközökkel ellenőrzi, és a mérést szakszerűen dokumentálja. Műszaki dokumentáció alapján egyszerűbb csavarkötéseket, szegecskötéseket és lágyforrasztással készült kötéseket létesít. Villamos kapcsolási rajz alapján egyszerű villamos áramköröket állít össze, és azokon elvégzi a feszültség, az áramerősség és az ellenállás mérését. Az elvégzett méréseket dokumentálja. Ismeri és használja a hiba- és túláramvédelmi eszközöket. Mechanikus és villamos elemekből álló alkatrészcsoportot szerel össze.

Kinek ajánljuk az elektronikai technikus képzést?

Mindazoknak, akiket egyaránt vonz a számítástechnika és a gépek, berendezések működése, irányítása, így például a hang- és fénytechnika, akiket érdekelnek a műszaki, technológiai fejlesztések, újdonságok. A megszerzett szakképesítéssel a munkaerő-piacon is könnyedén elhelyezkedhetsz, de jó választás lehet azok számára is, akik ezt követően felsőfokú tanulmányaikat folytatnák.

Milyen munkakörben tudsz elhelyezkedni a képzés befejezését követően?

 • Elektronikai technikusként számítanak rád az autóiparban, például a gépjárművek elektromos paneljének megtervezésében, majd beszerelésében.
 • Feladatod lesz többek között a hálózat üzemeltetés, céges környezetben az elektromos hálózat beállítása – amely elengedhetetlen a cég mindennapos működéséhez.
 • Áramkörök tervezése és azok szimulációja
 • Orvostechnikai és finommechanikai berendezések gyártása

Milyen tudást (ismeretet és gyakorlatot) szerezhetsz a képzés során?

Az elektronikai technikus a képzés befejeztével:

 • Elektronikus kapcsolási rajzot készít, értelmez. Beazonosítja egy elektronikus áramkör rész-áramköreit villamos rajz alapján, felismeri a feladatukat. Ismeretlen alkatrész adatlapját megkeresi. A talált információkat kiértékeli. Digitális oktatási anyagokat használ. Szakmai angol nyelvet használ.
 • Elektrotechnikai, elektronikai számításokat végez. Kisebb és közepes bonyolultságú analóg és digitális áramköröket méretez áramköri törvények, illetve katalógus ajánlások alapján.
 • Elektronikus áramköröket épít, éleszt. Az elkészült elektronikus áramkört készre szereli, vagy berendezésbe építi, dokumentációt használ. Elvégzi a szükséges törpe és kisfeszültségű bekötéseket, huzalozásokat. Gyártási megrendelésekkel kapcsolatos dokumentumokat és műszaki leírásokat készít standard szoftverek alkalmazásával.
 • A korszerű elektronikai áramkörök gyártási folyamatában az ellenőrzések során kiesett termékek hibáit megállapítja, javítja. Vállalatirányítási rendszereket használ a gyártási megrendelések tervezésére, lebonyolítására és a határidők követésére. Munkahely (shopfloor) management szoftvert használ, CIP meetingeket szervez, KPI-okat határoz meg.
 • Meghibásodott elektronikus áramkörben szemrevételezéssel, és/vagy villamos mérésekkel megállapítja a hiba okát. A hibás elektronikai áramkört szakszerűen javítja. Az elvégzett méréseket, javításokat szakszerűen dokumentálja. A javítással kapcsolatos információkat a megrendelővel megosztja. A mérőeszközök nyilvántartását vezeti, kalibrálását elvégzi, hitelesítésükről gondoskodik. Szakmai nyelven kommunikál. Munkájáról beszámol. Ellenőrzi az elektronikai műszerészek munkáját, szakmai támogatást nyújt.
 • Elektronikai gyártó berendezést kezel, üzemeltet, elvégzi a napi karbantartást. Felismeri a működési rendellenességeket és egyszerűbb mechanikai, illetve villamos hibákat azonosít. Automatizált berendezés meghibásodott részegységét referenciaazonosra cseréli.
 • Egyszerűbb mikrovezérlő programokat ír. Előre megírt programot tölt fel.
 • Egyszerű PLC programot készít. Előre megírt programot tölt fel. Ellenőrzi a berendezés állapotát a program futás közbeni monitorozásával.
 • Alkalmazza a gyártási minőségbiztosítás módszereit. Minőségirányítási és gyártásközi információkat szolgáltat. Hozzájárul a munkafolyamatok folyamatos fejlesztéséhez az üzemben, illetve a saját területén.
 • Szokatlan jelenségeket és működési szabálytalanságokat felismeri az IT rendszereken, intézkedik azok megszüntetéséről.

Kik az oktatók az elektronikai technikus képzésen?

Szakfelelős: Cséfalvay Katalin

Fontos tudnivalók az elektronikai technikus képzés kapcsán

Létszámkeret

 • Államilag támogatott: 37 fő
 • Önköltséges: 1 fő (A legjobb eredményt elért önköltséggel felvett nappali tagozatos tanulók a következő félévben átkerülhetnek az államilag finanszírozott kategóriába)

A képzés időtartama:

 • 4 félév

A képzés bemeneti követelménye:

 • Érettségi

Térítési díj

 • Első és második szakképesítés esetén:
 • ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT szolgáltatási díj: 30.000 Ft/félév

Beiratkozási díj 10.000 Ft, mely része az I. félév szolgáltatási díjának és csak abban az esetben jár vissza, ha a képzés nem indul

 • Önköltséges képzés esetén:
 • tandíj+szolgáltatási díj: 85.000 Ft/félév

Beiratkozási díj 10.000 Ft, mely része az I. félév szolgáltatási díjának és csak abban az esetben jár vissza, ha a képzés nem indul

Képzéshez kapcsolódó kiemelt ajánlatunk

Amit iskolánk biztosít

 • Tanulmányi ösztöndíj
 • Szociális támogatás
 • Meglévő (hozott) tudás beszámítása: felmentés tanulás/vizsga alól
 • Elektronikus tananyagok és segédanyagok
 • Tartalomszolgáltató rendszer https://etananyag.szamalk-szki.hu
 • Virtuális tanulási tér, elektronikus kurzusok, vizsgákra való felkészüléshez tananyagok, gyakorló feladatok biztosítása
 • Nemzetközi képzéseken való részvétel (CISCO IT Essentials, CCNA)
 • Hazai és nemzetközi kulturális programok látogatása (galériák, múzeumok, fesztiválok, búcsúk, stb.)
 • Nemzetközi mobilitási programok, szakmai gyakorlat az EU országaiban
 • Szakmai gyakorlat, munkahelyi referencia és igazolás
 • Folyamatos tanulmányi ügyfélszolgálat és házipénztári szolgáltatás
 • Informatikai szakmai angol nyelvoktatás, általános angol, német nyelvoktatás és nyelvvizsga lehetőség, melynek célja munkahelyi elhelyezkedés elősegítése
 • Szakmai vizsgáztatás (korábban: OKJ vizsgáztatás)
 • Internet eléréssel rendelkező gyakorló terem tanórán kívüli használathoz
 • Könyvtári szolgáltatás – folyamatosan bővülő állománnyal
 • Iskola orvosi szolgáltatás
 • Díjkedvezmények:
  • Egyösszegű befizetés (egy év – 10%; két év – 15%)
  • Kismama kedvezmény (30 %)
  • Nálunk végzett visszatérő diákok (20 %)

Szeretnél Te is részt venni képzésünkön?

Kattints a gombra, jelentkezz online!

Diákélet a szakon

Nézd meg, milyen környezetben tanulhatnak diákjaink.

Értékes munkát végzek, ezt a Számalk-nak köszönhetem

Elég sokat dolgozom, értékes munkát végzek, ezt a Számalk-nak köszönhetem, hogy akár banki háttér vállalatnál is el lehet helyezkedni adatvizsgálóként.

Gabos Réka Melinda

gazdasági informatikus