Iskolával kapcsolatos ügyeid intézésében fordulj bizalommal segítőkész képzési munkatársainkhoz!

+36 1 883-3655
info@szamalk-szalezi.hu

Kövess bennünket

Keress bennünket a közösségi médiában is!

1119 Budapest, Mérnök u. 39.
+36 1 883-3655
info@szamalk-szalezi.hu

Flag of the United Kingdom
Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető technikus

FőoldalInformatikai képzésekNappali képzésInfokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető technikus

Nappali képzés

Szakma azonosító száma: 5 0612 12 01

Mit csinál egy infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető technikus?

Az infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető technikus feladata az infokommunikációs hálózatok, így a távközlési, informatikai- és optikai gerinc hálózatok fizikai telepítése és üzemeltetése. Munka jellégétől függően csapatban vagy önállóan dolgozik, kábelhálózatok, kötések, rendezők telepítésén és a végberendezések installálásán, az útvonalak konfigurálásán, valamint a címzések beállításán. Üzemelteti a rendszerben lévő kábelhálózati elemeket és végberendezéseket, távközlési méréseket végez, hibát diagnosztizál és javít.

Kinek ajánljuk az infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető technikus képzést?

Mindazoknak, akiket rendszerszinten is érdekelnek a komplex informatikai és távközlési hálózatok, szeretnek csapatban dolgozni és szeretik a kihívásokat.

Milyen munkakörben tudsz elhelyezkedni a képzés befejezését követően?

 • Hálózatoperátor
 • Számítógép telepítő
 • Számítógéphálózat üzemeltető
 • Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető
 • Számítógépes hálózati technikus

Milyen tudást (ismeretet és gyakorlatot) szerezhetsz a képzés során?

 • Műszaki dokumentációt, gépkönyvet, tömbvázlatot, kapcsolási rajzot olvas, benne foglalt információt, utasítást értelmez magyar és angol nyelven.
 • Elektronikai, elektrotechnikai számításokat végez a témakörben szerzett tudás ismeretében (pl.: kimeneti ellenállás méretezés, feszültség és teljesítmény viszonyok számítása).
 • Analóg és digitális kapcsolási rajz alapján tervez, egyszerű áramköröket épít, alkatrészeket forraszt.
 • Villamos mérőműszereket használ, ellenőrzi azok működőképességét és hitelességét, méri az áramkörök műszaki jellemzőit, paramétereit.
 • Villamos áramkörökben hibadetektálást végez, szükség esetén alkatrészt cserél.
 • Távközlési hálózatok kivitelezéséhez kis és törpefeszültségű (230V/48V) tápellátási kábelnyomvonalat épít egyeztetett tervek alapján. Szükség esetén javítja a meghibásodott kábelezést.
 • Felhasználói hálózatszegmensben előzetes tervegyeztetés alapján távközlési vezetékes kabineteket, végberendezéseket előkészít, azokon alapkonfigurációkat beállít, implementál és javít.
 • Gerinchálózati szegmensen tervdokumentációk alapján csomóponti kabineteket, kifejtő és kötődobozokat, aktívtápellátású távközlési eszközöket előkészít, azokon alapkonfigurációkat beállít, implementál és javít.
 • Előzetes rendszerterv alapján passzív és aktív optikai és réz alapú szerelési eszközöket, adatátviteli kábeleket szerel az ehhez szükséges speciális eszközök, szerszámok használatával, implementál és javít.
 • Speciális száloptikai “hegesztéseket” végez, speciális szerszámok, eszközök használatával.
 • Rádiófrekvenciás (RF) infokommunikációs kábelhálózatok telepítését, javítását végzi az ehhez szükséges speciális eszközök, szerszámok használatával.
 • Rádiófrekvenciás infokommunikációs kábelhálózatok építő elemeinek telepítését, javítását végzi az ehhez szükséges speciális eszközök, szerszámok használatával. Aktív eszközökön beállításokat végez a hálózat paramétereinek ismeretében.
 • Előzetes rendszerterv alapján strukturált (WAN/LAN) hálózatot épít, adatátviteli kábeleket szerel az ehhez szükséges speciális eszközök, szerszámok használatával, implementál és javít.
 • Infokommunikációs hálózatokban alkalmazott forgalomirányító és útvonalválasztó eszközöket előkészít, azokon alapkonfigurációkat beállít, implementál és javít.
 • Strukturált kábelhálózat végfelhasználói eszközöket telepít (Ip-telefon, router, switch) azokon alapkonfigurációkat beállít, javít.
 • Az infokommunikációs hálózatépítési alapok ismeretében fejállomási eszközök installálásával minőségi átvitelre alkalmas hálózatot épít.
 • A kivitelezett Infokommunikációs hálózatok minőségi paramétereinek mérését végzi, eredményeit feldolgozza, jegyzőkönyvben rögzíti.
 • Infokommunikációs hálózatok hibáját/hibahelyét meghatározza, elhárítást követően a hibás eszközt bevizsgálja, lehetőség szerint javítja, eredményeit jegyzőkönyvben rögzíti, javíttatásáról gondoskodik.
 • Infokommunikációs berendezések preventív karbantartási feladatait végzi, eredményeiről karbantartási jegyzőkönyvet készít.
 • Infokommunikációs hálózatok részegységeinek távfelügyeleti rendszereit kezeli.
 • A hálózatfelügyeleti rendszerek által szolgáltatott információkat elemzi, segítségükkel hibabehatárolást végez, proaktív hibaelhárításba kezd.
 • Irodai alkalmazásokat használ a kollégáival, ügyfelekkel való kommunikáció, dokumentáció és jegyzőkönyv készítés, archiválás céljából.
 • Speciális, infokommunikációs eszközökhöz megfelelő szoftvereket használ.
 • Telepítési, hibajavítási, karbantartási feladatok végzése során folyamattámogató, hibajegy kezelő szoftvereket használ.
 • Üzemeltetési feladatok ellátása során nyilvántartások adatbázisait kezeli, aktualizálja, térinformatikai nyilvántartó alkalmazásokat használ.
 • Szerelési anyagok rendszerezését, igényfelmérését végzi, szükség esetén pótlásukat kezdeményezi.
 • Minőségbiztosítási céllal, szerszámok, mérőeszközök, biztonsági felszerelések ellenőrzését, igényfelmérését végzi, szükség esetén cseréjüket, hitelesítésüket kezdeményezi.
 • Szaknyelvet használ, a műszaki egyeztetéseken javaslatokat tesz a hatékonyabb munkavégzés érdekében.
 • Munkáját a munkáltatója szervezeti felépítésébe és folyamataiba illeszkedően végzi, munkavégzésére vonatkozó szabályokat betartja, betartatja.
 • Munkaterveit kollégáival egyeztetve előkészíti, tervezi, valamint a munkája eredményét ellenőrzi és értékeli.
 • Technológiai projektek esetén munkáját a kialakított projektszemlélet és struktúra mentén együttműködően végzi.

Kik az oktatók az infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető technikus képzés során?

Fontos tudnivalók

Létszámkeret

 • Államilag támogatott: 37 fő
 • Önköltséges: 1 fő (A legjobb eredményt elért önköltséggel felvett nappali tagozatos tanulók a következő félévben átkerülhetnek az államilag finanszírozott kategóriába)

A képzés időtartama:

 • 4 félév

A képzés bemeneti követelménye:

 • Érettségi

Térítési díj

 • Első és második szakképesítés esetén:
 • ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT szolgáltatási díj: 20.000 Ft/félév

Beiratkozási díj 10.000 Ft, mely része az I. félév szolgáltatási díjának és csak abban az esetben jár vissza, ha a képzés nem indul

 • Önköltséges képzés esetén:
 • tandíj+szolgáltatási díj: 85.000 Ft/félév

Beiratkozási díj 10.000 Ft, mely része az I. félév szolgáltatási díjának és csak abban az esetben jár vissza, ha a képzés nem indul

Képzéshez kapcsolódó kiemelt ajánlatunk

Amit iskolánk biztosít

 • Tanulmányi ösztöndíj
 • Szociális támogatás
 • Meglévő (hozott) tudás beszámítása: felmentés tanulás/vizsga alól
 • Elektronikus tananyagok és segédanyagok
 • Tartalomszolgáltató rendszer https://etananyag.szamalk-szki.hu
 • Virtuális tanulási tér, elektronikus kurzusok, vizsgákra való felkészüléshez tananyagok, gyakorló feladatok biztosítása
 • Nemzetközi képzéseken való részvétel (CISCO IT Essentials, CCNA)
 • Hazai és nemzetközi kulturális programok látogatása (galériák, múzeumok, fesztiválok, búcsúk, stb.)
 • Nemzetközi mobilitási programok, szakmai gyakorlat az EU országaiban
 • Szakmai gyakorlat, munkahelyi referencia és igazolás
 • Folyamatos tanulmányi ügyfélszolgálat és házipénztári szolgáltatás
 • Informatikai szakmai angol nyelvoktatás, általános angol, német nyelvoktatás és nyelvvizsga lehetőség, melynek célja munkahelyi elhelyezkedés elősegítése
 • Szakmai vizsgáztatás (korábban: OKJ vizsgáztatás)
 • Internet eléréssel rendelkező gyakorló terem tanórán kívüli használathoz
 • Könyvtári szolgáltatás – folyamatosan bővülő állománnyal
 • Iskola orvosi szolgáltatás
 • Díjkedvezmények:
  • Egyösszegű befizetés (egy év – 10%; két év – 15%)
  • Kismama kedvezmény (30 %)
  • Nálunk végzett visszatérő diákok (20 %)

Szeretnél Te is részt venni képzésünkön?

Kattints a gombra, jelentkezz online!

Diákélet a szakon

Nézd meg, milyen környezetben tanulhatnak diákjaink.

Értékes munkát végzek, ezt a Számalk-nak köszönhetem

Elég sokat dolgozom, értékes munkát végzek, ezt a Számalk-nak köszönhetem, hogy akár banki háttér vállalatnál is el lehet helyezkedni adatvizsgálóként.

Gabos Réka Melinda

gazdasági informatikus

Nem csak gyakorlati tudást, hanem tényleges tapasztalatokat szereztem

Alapjáraton nem is informatikusnak készültem de egy hirtelen kiugrás miatt találtam meg a SZÁMALK-Szalézi Szakgimnáziumot. Itt nem csak gyakorlati tudást, hanem tényleges tapasztalatokat szereztem. Sosem gondoltam volna, hogy az a sok projektmenedzsment ennyit fog segíteni a magánéletemben. Minden előadó tényleges tartalommal készült az órákra és mindig vitaképesek voltak, hagyták hogy a bennünk lévő gondolatok érvényesüljenek, ez egy-egy projektmunkánál nagyon nagy löketet adott mind nekünk, mind a projekt minőségének. Mindenki segìtőkész volt és a legjobb tudása szerint navigált minket, ha rászorultunk. Amig itt tanultam nagyon sok mindent modernizáltak, cseréltek, ezért a folyamatos fejlődés is érezhető volt az eszközök, szoftverek és épület terén is.

Molnár Gábor

gazdasági informatikus