Iskolával kapcsolatos ügyeid intézésében fordulj bizalommal segítőkész képzési munkatársainkhoz!

+36 1 883-3655
info@szamalk-szalezi.hu

Kövess bennünket

Keress bennünket a közösségi médiában is!

1119 Budapest, Mérnök u. 39.
+36 1 883-3655
info@szamalk-szalezi.hu
Pedagógiai munkatárs

Nappali képzés

(emelt) OKJ 54 140 03

Kinek ajánljuk a képzést?

Azoknak, akik értenek a gyerekek nyelvén és azoknak, akik szeretnének érteni a nyelvükön!

Akik örömmel foglalkoznak gyerekekkel, szívesen vannak köztük, nevelik, segítik őket.

Akik szeretnének gyerekekkel foglalkozni a munkájuk során, mert

 • fontosnak tartják, hogy minél több kisgyerek nőjön fel kiegyensúlyozott és boldog környezetben,
 • tenni akarnak azért, hogy a rájuk bízott óvodások, iskolások ne csak megtanulják a tananyagot, hanem játszva, kreatívan, innovatív módszerekkel tanuljanak.

Mit csinál egy Pedagógiai munkatárs?

Olyan feladatokat végez, melyek fontos részét képezik a gyermekek nevelésének, tanításának:

 • részt vesz az általános jellegű, közvetlen pedagógiai munkában, illetve annak az előkészítésében;
 • gondozási feladatokat lát el, mely során figyelembe veszi a rá bízott gyerekek igényeit;
 • ha kell, akár helyettesíti is a tanárokat tanórán vagy egyéb helyzetekben;
 • felügyeli és kíséri a csoportokat,
 • szabadidős és táborozási tevékenységet végez az intézményekben és azokon kívül is és persze tevékenyen részt is vesz azok lebonyolításában.

A pedagógiai- és családsegítő munkatársak persze nem csak az óvodákban és az iskolákban dolgozhatnak. A családok közvetlen környezetében azért tevékenykednek, hogy a gyerekek értékes és hasznos tagjai legyenek a társadalomnak, miközben tartalmas életet élnek.

Milyen munkakörben tudsz elhelyezkedni a képzés befejezését követően?

A képzés elvégzése után többféle területen el lehet helyezkedni, így mindenki megtalálhatja a neki leginkább megfelelőt:

 • Óvodákban, iskolákban pedagógiai asszisztensként;
 • Családsegítőként;
 • Szociális ellátó intézmények munkatársaként;
 • Családi napközikben;
 • Játszóházakban;
 • Táborokban;
 • Különböző gyermekprogramokat szervező vállalkozásoknál.

Milyen tudást (ismeretet és gyakorlatot) szerezhetsz a képzés során?

 • Széles körű pedagógiai és pszichológiai tudással alapozzuk meg a szakmai ismereteket, majd kitérünk a tanulási zavarok és az egyéni fejlesztés kérdésköreire.
 • Megismerkedünk olyan innovatív módszerekkel, melyek használata ma már alapkövetelmény az oktatás világában.
 • A családtan és családpedagógia témaköreiben magas szintű tudást szerzünk, mely egy szakmailag felkészült családsegítő számára elengedhetetlen.
 • Alapos informatikai, oktatástechnikai ismereteket adunk, mely ma már az oktatási intézményekben mindegyikében elvárás.
 • Megtanuljuk a kommunikáció és kapcsolatépítés elméletét és gyakorlatát, mely mind a gyerekekkel, mind a szülőkkel való mindennapi kommunikációt segíti majd.
 • Megtanuljuk, hogyan kell tartalmas, minden igényt kielégítő szabadidős programokat, szakköröket, rendezvényeket szervezni, illetve hogyan lehet ezeket a programokat megtölteni tartalommal.
 • Mindemellett megtanuljuk a gyermekek gondozásának, nevelésének alapelveit különböző életkorokban.
 • A tanult ismeretek gyakorlatban való hasznosítását pedig az óvodai, iskolai szakmai gyakorlatok segítik.

Kik az oktatók?

Szakfelelős: Modla Réka

 • Serfőző Magdolna – Fejlődéslélektan, Általános pszichológia
 • Faltis Alexandra – Mesepedagógia
 • Gáspár Józsefné – Szociálpszichológia, A nevelés színterei, Neveléselmélet
 • Koósné Sinkó Judit – A gyermek megismerése
 • Cséfalvay Katalin – Informatika az oktatásban

Fontos tudnivalók

Létszámkeret

 • Államilag támogatott: 36 fő
 • Önköltséges: 4 fő (A legjobb eredményt elért önköltséggel felvett nappali tagozatos tanulók a következő félévben átkerülhetnek az államilag finanszírozott kategóriába)

A képzés időtartama:

 • 4 félév

A képzés bemeneti követelménye:

 • Érettségi
 • Egészségügyi alkalmassági

Térítési díj

 • Első szakképesítés esetén:
 • ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT szolgáltatási díj: 20.000 Ft/félév

Beiratkozási díj 10.000 Ft, mely része az I. félév szolgáltatási díjának és csak abban az esetben jár vissza, ha a képzés nem indul

 • Önköltséges képzés esetén:
 • tandíj+szolgáltatási díj: 85.000 Ft/félév

Beiratkozási díj 10.000 Ft, mely része az I. félév szolgáltatási díjának és csak abban az esetben jár vissza, ha a képzés nem indul

Amit iskolánk biztosít

 • Tanulmányi ösztöndíj
 • Szociális támogatás
 • Meglévő (hozott) tudás beszámítása: felmentés tanulás/vizsga alól
 • Elektronikus tananyagok és segédanyagok
 • Tartalomszolgáltató rendszer https://etananyag.szamalk-szki.hu
 • Virtuális tanulási tér, elektronikus kurzusok, vizsgákra való felkészüléshez tananyagok, gyakorló feladatok biztosítása
 • Nemzetközi képzéseken való részvétel (pl. CISCO IT Essentials, CCNA)
 • Hazai és nemzetközi kulturális programok látogatása (galériák, múzeumok, fesztiválok, búcsúk, stb.)
 • Nemzetközi mobilitási programok, szakmai gyakorlat az EU országaiban
 • Szakmai gyakorlat, munkahelyi referencia és igazolás
 • Folyamatos tanulmányi ügyfélszolgálat és házipénztári szolgáltatás
 • Informatikai szakmai angol nyelvoktatás, általános angol nyelvoktatás, melynek célja munkahelyi elhelyezkedés elősegítése
 • OKJ vizsgáztatás
 • Internet eléréssel rendelkező gyakorlóterem, tanórán kívüli használathoz
 • Iskolaorvosi, iskola pszichológusi szolgáltatás

Díjkedvezmények:

 • Egyösszegű befizetés esetén kedvezmény (egy év – 10%; két év – 15%)
 • Kismama kedvezmény (30 %)
 • Nálunk végzett visszatérő diákok kedvezménye (20 %)

Szeretnél Te is részt venni képzésünkön?

Kattints a gombra, jelentkezz online!

Diákélet a szakon

Nézd meg, milyen környezetben tanulhatnak diákjaink.