Iskolával kapcsolatos ügyeid intézésében fordulj bizalommal segítőkész képzési munkatársainkhoz!

+36 1 883-3655
info@szamalk-szalezi.hu

Kövess bennünket

Keress bennünket a közösségi médiában is!

1119 Budapest, Mérnök u. 39.
+36 1 883-3655
info@szamalk-szalezi.hu

Flag of the United Kingdom
GYIK – gyakran ismételt kérdések

FőoldalGYIK – gyakran ismételt kérdések

Kedves Érdeklődők, kedves leendő Tanulóink!

Mivel a továbbtanulás tervezése közben számos kérdés felmerülhet, az alábbiakban
szerepeltetett válaszainkkal szeretnénk megkönnyíteni az iskola-, illetve
szakirányválasztásra vonatkozó döntésüket. A szakképzési rendszer jelenleg
folyó átalakulásából adódóan előfordulhat, hogy minden igyekezetünk ellenére is
maradhatnak tisztázásra szoruló kérdések, ezért javasoljuk a központi
tájékoztató felületeken elérhető információk áttekintését is (https://szakkepzes.ikk.hu/gyik).

1. Hány éves korig lehet jelentkezni képzésekre?
Nappali tagozaton 25 év a felső korhatár (az adott naptári évben nem tölti be a 25. életévét), nem nappali (korábbi esti) tagozaton nincs életkori megkötés.

2. Milyen feltételekkel lehet jelentkezni az iskolába?

Kizárólag érettségire épülő képzéseket nyújtunk, tehát érettségi bizonyítvány minden szakirányon szükséges. Emellett egy-egy képzés esetében vannak speciális elvárások is (portfólió, egészségügyi alkalmassági), ezek részleteiről iskolánk honlapján, az egyes képzések leírásánál található konkrét tájékoztató, illetve jelentkezés után történő kapcsolatfelvétel esetén részletes információkat kapnak róluk.

3. Mennyit kell fizetni a képzésért?

Az első és második szakma megszerzését az állam támogatja. A tanuló ezen felül szolgáltatási díjat fizet, mely tartalmazza a tanórán kívüli számítógépes tanterem és internet használatot, továbbá a tehetséggondozási szolgáltatás költségeit. A félévre vonatkozó díj szakirányonként változik, (melyet az egyes szakleírásoknál olvashatnak), de nem haladja meg a 45.000 Ft -ot.

4. Kell-e fizetni a Szakmai vizsgáért?

Az Szkt. alapján ingyenes az első két szakma megszerzése.

A Szkt. meghatározza az ingyenes részvételre való jogosultság határidejét is. Az első szakma esetén az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén pedig legfeljebb 3 tanévig tart. A szakmai vizsgát az első vizsgatevékenység napját követő 30 napon belül kell befejezni. A javító- és pótlóvizsga tekintetében az ingyenesség a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony megszűnése után letett első javító- és pótlóvizsgára is irányadó. Az első szakmai vizsga ingyenessége esetén, figyelemmel arra, hogy az ingyenességet az Szkt. a szakmai vizsgák közül az „elsőhöz” kapcsolódóan határozza meg, a párhuzamosan megkezdett szakmai oktatások közül is csak az lehet ingyenes, amely az azokhoz kapcsolódó szakmai vizsgák kronologikus sorrendjét tekintve a többihez képest elsőként kezdődött. Ezt a SZIR adatai alapján kell megállapítani. A jogosulatlanul igénybe vett ingyenes szakmai oktatás vagy szakmai képzés esetén a tanulónak, illetve a képzésben részt vevő személynek visszafizetési kötelezettsége keletkezik.

5. Jár-e diákigazolvány a képzéshez?
 • Nappali képzéseinkhez köznevelési nappalis diákigazolvány igényelhető. 
 • Esti képzéseink esetében köznevelési esti diákigazolvány igényelhető. 
 • A nem nappali képzések számára köznevelési levelező diákigazolvány igényelhető. 
 • A diákigazolvány ügyintézés menete:
   – 1. a kormányablakba elmenni és elkezdeni a folyamatot.
  – 2. az ott kapott fényképes adatlap visszajuttatása iskolánkba, mely során megindul az igénylési folyamat.
6. Hol zajlik a képzés?

A tanórák nagy része iskolánk székhelyén, a XI. Mérnök utca 39. szám alatt zajlik, de egyes képzéseink esetén iskolánk telephelyén, a külső helyszíneken, illetve a duális képzések esetén a gyakorlati képzőhelyen és vállalati helyszíneken is zajlanak majd tanórák/foglalkozások.

7. Mennyit lehet hiányozni az órákról és hogyan kell igazolni?

A tanórákról történő hiányzást igazolással szükséges alátámasztani. Iskolai rendszerű képzés esetén 30 óra/tanév a megengedett maximum igazolatlan órák száma. Amennyiben a tanuló eléri a maximum igazolatlan óraszámot, az iskola írásban szólítja fel a tanulót a hiányzások mérséklésére, ha ez nem történik meg, a tanulói jogviszony egyoldalúan megszüntethető.
Az igazolt hiányzás feltételeit iskolánk szabályzatai tartalmazzák, a részletekről a tanév megkezdése előtt tájékoztatjuk diákjainkat.
Az új tanulói ösztöndíj-rendszerben amennyiben a technikumi tanuló eléri a 6 igazolatlan hiányzást, akkor attól a hónaptól kezdődően elveszíti az ösztöndíj jogosultságát a tanévre vonatkozóan.

8. Hogyan és kitől lehet tanulói jogviszony igazolást igényelni?

A tanulói jogviszony igazolást a Tanulmányi osztályon dolgozó képzési munkatársak állítják ki, ügyfélfogadási időben. Az igazolás többféle lehet, attól függően, hogy milyen célra kéri a tanuló. Érdemes emailben előzetesen jelezni az igénylést, mert van olyan igazolás, amit kizárólag igazgatói aláírással tud az iskola kiadni, ennek egy nap az átfutási ideje.

9. Mikor és hogyan kell befizetni a szolgáltatási díjat/tandíjat?

Beiratkozást követően elektronikus számlát állítunk ki a beiratkozási díjról, melyet a megadott emailcímre küldünk ki (1 héten belül) 15 napos fizetési határidővel. A kiegyenlített beiratkozási díj levonásra kerül az I. félévi díjból. A fennmaradó részről elektronikus számlát állítunk ki (nem nappali, esti képzés esetében munkáltatói nyilatkozat alapján munkáltató részére is), amelyet banki átutalással vagy bármely OTP bankfiókban történő személyes befizetéssel teljesíthet.

10. Lehet-e részletfizetést kérni és ha igen, hogyan?

Amennyiben valaki önköltséges formában, tandíj ellenében végzi el a képzést, lehetősége van részletfizetést kérni. Ezt kérelem formájában kell benyújtania és minden esetben igazgatói döntés alapján születik az engedélyezés. Az utolsó részletet legkésőbb az aktuális félév végéig kell teljesíteni az elektronikus számla alapján.

11. Mennyibe kerülnek a tankönyvek?

Iskolánk elektronikus tananyagtárat, illetve elektronikus tanulási segédleteket használ a képzés során, így tankönyveket nem kell vásárolni. Az elektronikus tananyagtár használati díja a szolgáltatási díj/tandíj része.

12. Lehet-e felmentést kérni, ha korábban már tanultam egy tantárgyat?

Igen, iskolánk beszámítja a hozott tudást, de erről minden esetben bizonyítványt/tematikát kell hozni az előző iskolától. A felmentés lehet teljes, tehát mind az óralátogatás, mind az értékelés alól felmenti a tanulót, illetve lehet részleges is, ami azt jelenti, hogy az órákat nem kell látogatni, de a tanulónak az adott tantárgyból zárójegyet kell szereznie. A felmentési kérelmeket minden félév elején az elektronikus tanulmányi felületen (E-tananyag) kell benyújtani az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

13. Van-e ösztöndíj rendszer, és ha igen, milyen szempontok alapján lehet részesülni?

Jogosultság általános feltétele:
Első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan nappali rendszerű olyan szakmai oktatásban, amelyre a tanuló ingyenes részvételre jogosult.

Juttatás alapja: tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege.

 • Előkészítő évfolyamon 5% (2021-ben ez 8.370 Ft-ot jelent).
 • Ágazati alapoktatásban 10% (2021-ben ez 16.740 Ft-ot jelent)

Kizáró feltétel:

Nem jogosult

 •  megismételt évfolyamon
 •  ha az igazolatlan mulasztás eléri a 6 foglalkozást
 •  a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel való részvétel
 • a tanulói jogviszony szünetelése esetén

Új, tanulói ösztöndíj rendszer (Technikum és első szakma esetén):

13. évfolyamon: havi 8.000 Ft, sikeres ágazati vizsgát követően jelenleg 16.000 Ft (összeg 2022/2023. tanév szerinti)

14. évfolyam: teljesítményalapú, az érdemjegyektől függően 16.000 és 59.000 Ft közötti összeg. Továbbá egyszeri pályakezdési támogatás sikeres szakmai vizsga esetén. (A szakmai vizsga eredményétől függően 130.000 és 302.000 forint között lehet majd.)

(Az ösztöndíjak a jogszabályi, törvényi szabályozás szerint változhatnak.)
14. Mi történik, ha nem tudok teljesíteni egy tantárgyat?

Amennyiben a tanuló nem tud zárójegyet szerezni egy (de legfeljebb 3) tantárgyból, akkor osztályozó vizsgát tehet évközben, valamint a tanév végén pótló / javító vizsgára is adunk lehetőséget. A következő évfolyamra csak sikeresen lezárt bizonyítvánnyal lehet továbblépni.

15. Van-e nyelvtanulási lehetőség az iskolában?

Igen, minden képzésünkön órarendi keretek között folyik a nyelvtanítás, szakirányonként eltérő óraszámban.

16. Mikor kezdődnek a tanórák és meddig tartanak?

Nappali tagozaton a tanórák hétfőtől péntekig, 8-17 óráig tartanak. Ez az idősáv nem minden napos teljes lefedettséget takar, csupán annyit jelent, hogy ebben az időintervallumban lehet órákra számítani. Nem nappali és esti tagozaton előre láthatóan két hétköznap, 17.00 – 20.15 óra között, és szombaton, 8.00 – 15.00 óra között van tanítás.

17. Milyen szociális juttatások járnak a szakmai képzés mellett?

Iskolai rendszerű képzés esetén a törvényi szabályozás szerint 20 éves korig jár a családi pótlék, és nappali képzésben árvasági ellátás valamint nappali munkarend esetén a TB támogatottság is biztosított a képzés teljes ideje alatt. Ezen felül az iskola támogatást adhat azoknak a tanulóknak, akik erre szociális alapon rászorulnak. Ennek részleteit az intézmény Tanulmányi- és vizsgaszabályzata tartalmazza.

18. Diákhitel mely képzésekre és hogyan igényelhető?

Diákhitel/Képzési hitel a szakmajegyzékben található technikumi nem nappali szakképzések esetében igényelhető (szabadfelhasználású és a tandíjra felhasználható). A diákhitel felületen a képzési hitel 1-2 közül választhatnak a képzésben résztvevők, ahol a szakképzési fülön találják meg intézményünket és szakmájukat. Részletes információk az alábbi honlapon elérhetőek: https://diakhitel.hu/