Iskolával kapcsolatos ügyeid intézésében fordulj bizalommal segítőkész képzési munkatársainkhoz!

+36 1 883-3655
info@szamalk-szalezi.hu

Kövess bennünket

Keress bennünket a közösségi médiában is!

1119 Budapest, Mérnök u. 39.
+36 1 883-3655
info@szamalk-szalezi.hu

Flag of the United Kingdom
GYIK – gyakran ismételt kérdések

FőoldalGYIK – gyakran ismételt kérdések
Kedves Érdeklődők, kedves leendő Tanulóink!

Mivel a továbbtanulás tervezése közben számos kérdés felmerülhet, az alábbiakban szerepeltetett válaszainkkal szeretnénk megkönnyíteni az iskola-, illetve szakirányválasztásra vonatkozó döntésüket. A szakképzési rendszer jelenleg folyó átalakulásából adódóan előfordulhat, hogy minden igyekezetünk ellenére is maradhatnak tisztázásra szoruló kérdések, ezért javasoljuk a központi tájékoztató felületeken elérhető információk áttekintését is (https://szakkepzes.ikk.hu/gyik).

1. Hány éves korig lehet jelentkezni képzésekre?

Nappali tagozaton 25 év a felső korhatár (az adott naptári évben nem tölti be a 25. életévét), nem nappali (korábbi esti) tagozaton nincs életkori megkötés.

2. Milyen feltételekkel lehet jelentkezni az iskolába?

Kizárólag érettségire épülő képzéseket nyújtunk, tehát érettségi bizonyítvány minden szakirányon szükséges. Emellett egy-egy képzés esetében vannak speciális elvárások is (portfólió, egészségügyi alkalmassági), ezek részleteiről iskolánk honlapján, az egyes képzések leírásánál található konkrét tájékoztató, illetve jelentkezés után történő kapcsolatfelvétel esetén részletes információkat kapnak róluk.

3. Mennyit kell fizetni a képzésért?

Az első és második szakképesítés megszerzését az állam támogatja, a tanuló ezen felül szolgáltatási díjat fizet, amely tartalmazza az elektronikus tananyagtár használatát, az internethasználatot és a tehetséggondozási szolgáltatás költségeit. A félévre vonatkozó díj szakirányonként változik, (melyet az egyes szakleírásoknál olvashatnak), de nem haladja meg a 45.000 Ft -ot.

4. Kell-e fizetni az OKJ vizsgáért?

Az első szakképesítés megszerzése ingyenes.

5. Jár-e diákigazolvány a képzéshez?

Igen, iskolai rendszerű nappali képzéseinkhez köznevelési diákigazolvány igényelhető. A diákigazolvány ügyintézését a Kormányablakban kell elkezdeni, az ott kapott fényképes adatlappal tudjuk elindítani az igénylést.

6. Hol zajlik a képzés?

A tanórák nagy része iskolánk székhelyén, a XI. Mérnök utca 39. szám alatt zajlik, de egyes képzéseink esetén iskolánk telephelyén, a külső helyszíneken, illetve a duális képzések esetén a gyakorlati képzőhelyen is zajlanak majd tanórák.

7. Mennyit lehet hiányozni az órákról és hogyan kell igazolni?

A tanórákról történő hiányzást orvosi igazolással szükséges alátámasztani. Iskolai rendszerű képzés esetén 30 óra/tanév a megengedett maximum igazolatlan órák száma. Amennyiben a tanuló eléri a maximum igazolatlan óraszámot, az iskola írásban szólítja fel a tanulót a hiányzások mérséklésére, ha ez nem történik meg, a tanulói jogviszony egyoldalúan megszüntethető.
Az igazolt hiányzás feltételeit iskolánk szabályzatai tartalmazzák, a részletekről a tanév megkezdése előtt tájékoztatjuk diákjainkat.

8. Hogyan és kitől lehet tanulói jogviszony igazolást igényelni?

A tanulói jogviszony igazolást a Tanulmányi osztályon dolgozó képzési munkatársak állítják ki, ügyfélfogadási időben. Az igazolás többféle lehet, attól függően, hogy milyen célra kéri a tanuló. Érdemes emailben előzetesen jelezni az igénylést, mert van olyan igazolás, amit kizárólag igazgatói aláírással tud az iskola kiadni, ennek egy nap az átfutási ideje.

9. Mikor és hogyan kell befizetni a szolgáltatási díjat/tandíjat?

Beiratkozáskor minden esetben 10.000 Ft beiratkozási díjat kell befizetni készpénzben, a házipénztárban vagy az online beiratkozás tájékoztatójában foglaltak szerint. A befizetett összeg levonásra kerül az I. félév díjból. A fennmaradó részről számlát állítunk ki, amelyet banki átutalással vagy OTP bankfiókban történő személyes befizetéssel lehet teljesíteni.

10. Lehet-e részletfizetést kérni és ha igen, hogyan?

Amennyiben valaki önköltséges formában, tandíj ellenében végzi el a képzést, lehetősége van részletfizetést kérni. Ezt kérelem formájában kell benyújtania és minden esetben igazgatói döntés alapján születik az engedélyezés. Az utolsó részletet legkésőbb az aktuális félév végéig kell teljesíteni a házipénztárunkban.

11. Mennyibe kerülnek a tankönyvek?

Iskolánk elektronikus tananyagtárat, illetve elektronikus tanulási segédleteket használ a képzés során, így tankönyveket nem kell vásárolni. Az elektronikus tananyagtár használati díja a szolgáltatási díj/tandíj része.

12. Lehet-e felmentést kérni, ha korábban már tanultam egy tantárgyat?

Igen, iskolánk beszámítja a hozott tudást, de erről minden esetben bizonyítványt/tematikát kell hozni az előző iskolától. A felmentés lehet teljes, tehát mind az óralátogatás, mind az értékelés alól felmenti a tanulót, illetve lehet részleges is, ami azt jelenti, hogy az órákat nem kell látogatni, de a tanulónak az adott tantárgyból zárójegyet kell szereznie. A felmentési kérelmeket minden félév elején a Tanulmányi osztályon, az iskola erre a célra rendszeresített nyomtatványán szükséges benyújtani.

13. Van-e ösztöndíj rendszer, és ha igen, milyen szempontok alapján lehet részesülni?

Az állami ösztöndíj rendszer mellett azon tanulók esetében, akikre az valamilyen okból nem vonatkozik, iskolánk elismeri a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulókat és ösztöndíjban részesíti őket. Az ösztöndíj odaítélésének részletes szabályait tanulóink a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatból ismerhetik meg.

14. Mi történik, ha nem tudok teljesíteni egy tantárgyat?

Amennyiben a tanuló nem tud zárójegyet szerezni egy (de legfeljebb 3) tantárgyból, akkor osztályozó vizsgát tehet évközben, valamint a tanév végén pótló / javító vizsgára is adunk lehetőséget. A következő évfolyamra csak sikeresen lezárt bizonyítvánnyal lehet továbblépni.

15. Van-e nyelvtanulási lehetőség az iskolában?

Igen, minden képzésünkön órarendi keretek között folyik a nyelvtanítás, szakirányonként eltérő óraszámban.

16. Mikor kezdődnek a tanórák és meddig tartanak?

Nappali tagozaton a tanórák hétfőtől péntekig, 8-17 óráig tartanak. Ez az idősáv nem minden napos teljes lefedettséget takar, csupán annyit jelent, hogy ebben az időintervallumban lehet órákra számítani. Nem nappali és esti tagozaton előre láthatóan két hétköznap, 17.00 – 20.15 óra között, és szombaton, 8.00 – 15.00 óra között van tanítás.

17. Milyen szociális juttatások járnak OKJ képzés mellett?

Iskolai rendszerű képzés esetén a törvényi szabályozás szerint 20 éves korig jár a családi pótlék, valamint nappali képzés esetén a TB támogatottság és az árvasági ellátás is biztosított a képzés teljes ideje alatt. Ezen felül az iskola támogatást adhat azoknak a tanulóknak, akik erre szociális alapon rászorulnak. Ennek részleteit az intézmény Tanulmányi- és vizsgaszabályzata tartalmazza.