Iskolával kapcsolatos ügyeid intézésében fordulj bizalommal segítőkész képzési munkatársainkhoz!

+36 1 883-3655
info@szamalk-szalezi.hu

Kövess bennünket

Keress bennünket a közösségi médiában is!

1119 Budapest, Mérnök u. 39.
+36 1 883-3655
info@szamalk-szalezi.hu
GYIK – gyakran ismételt kérdések

FőoldalGYIK – gyakran ismételt kérdések
1. Hány éves korig lehet jelentkezni képzésekre?

Nappali tagozaton 25 év a felső korhatár (az adott naptári évben nem tölti be a 25. életévét), esti tagozaton nincs életkori kikötés.

2. Milyen feltételekkel lehet jelentkezni az iskolába?

Képzéseink érettségire épülő szakképzések, tehát érettségi bizonyítvány minden szakon szükséges. Emellett egy-egy képzés esetében vannak speciális elvárások (portfólió, egészségügyi alkalmassági, informatikai szintfelmérő), ezek részleteiről iskolánk honlapján, képzéseink leírásában találnak tájékoztatást.

3. Mennyit kell fizetni a képzésért?

Az első szakképesítés megszerzését az állam támogatja, a tanuló ezenfelül szolgáltatási díjat fizet, amely tartalmazza az elektronikus tananyagtár használatát, az internethasználatot és a tehetséggondozást. Ez szakonként eltérő összeg (20.000 Ft vagy 30.000 Ft/félév) lehet. Esti tagozaton az első és a második szakképesítés is megszerezhető állami támogatás mellett, ennek költsége 45.000 Ft/félév.

4. Kell-e fizetni az OKJ vizsgáért?

Az első (és esti tagozaton a második) szakképzés megszerzése nem vizsgadíj-köteles. A 3. szakképzés megszerzéséért viszont már vizsgadíj fizetendő.

5. Jár-e diákigazolvány a képzéshez?

Igen, iskolarendszerű képzéseinkhez közoktatási diákigazolvány igényelhető. A diákigazolvány ügyintézését a Kormányablakban kell elkezdeni, az ott kapott fényképes adatlappal tudjuk elindítani az igénylést.

6. Hol zajlik a képzés?

A tanórák nagy része iskolánk székhelyén, a XI. Mérnök utca 39. szám alatt zajlik, de művészeti szakos tanulóink a Petzvál József utcában található művészeti alkotóhelyünket is használják (bejárat a Kocsis utca felől), illetve néhány informatikus képzés (CAD-CAM, Műszaki informatikus) esetében kihelyezett műhelymunkára is mennek tanulóink.

7. Mennyit lehet hiányozni az órákról és hogyan kell igazolni?

A tanórákról történő hiányzást orvosi igazolással és egy félévben maximum 10 napra vonatkozóan saját jogú igazolással lehet leigazolni. Az igazolásokat az osztályfőnöknek kell leadni. Iskolarendszerű képzés esetén 30 óra/tanév a megengedett maximum igazolatlan órák száma. Amennyiben a tanuló eléri a maximum igazolatlan óraszámot, az iskola írásban szólítja fel a tanulót a hiányzások mérséklésére, ha ez nem történik meg, a tanulói jogviszony egyoldalúan felbontható.

8. Hogyan és kitől lehet tanulói jogviszony igazolást igényelni?

A tanulói jogviszony igazolást a Tanulmányi osztályon dolgozó képzési munkatársak állítják ki, ügyfélfogadási időben. Az igazolás többféle lehet, attól függően, hogy milyen célra kéri a tanuló. Érdemes emailben előzetesen jelezni az igénylést, mert van olyan igazolás, amit kizárólag igazgatói aláírással tud az iskola kiadni, ennek egy nap az átfutási ideje.

9. Mikor és hogyan kell befizetni a szolgáltatási díjat/tandíjat?

Beiratkozáskor minden esetben 10.000 Ft beiratkozási díjat kell befizetni készpénzben, a házipénztárban. Ez levonásra kerül az I. félév díjból. A fennmaradó részről számlát készítünk, melyet banki átutalással vagy OTP bankfiókban történő személyes befizetéssel kell teljesíteni.

10. Lehet-e részletfizetést kérni és ha igen, hogyan?

Amennyiben valaki önköltséges formában, tandíj ellenében végzi el a képzést, lehetősége van részletfizetést kérni. Ezt kérelem formájában kell benyújtania és minden esetben igazgatói döntés alapján születik az engedélyezés. A részletek befizetését készpénzben minden esetben legkésőbb az aktuális félév végéig teljesíteni kell a házipénztárunkban.

11. Mennyibe kerülnek a tankönyvek?

Iskolánk elektronikus tananyagtárat használ a képzés során, így tankönyveket nem kell vásárolni. Az elektronikus tananyagtár használati díja a szolgáltatási díj/tandíj része.

12. Lehet-e felmentést kérni, ha korábban már tanultam egy tantárgyat?

Igen, iskolánk beszámítja a hozott tudást, de erről minden esetben bizonyítványt/tematikát kell hozni az előző iskolától. A felmentés lehet teljes, tehát mind az óralátogatás, mind az értékelés alól felmenti a tanulót, illetve lehet részleges is, ami azt jelenti, hogy az órákat nem kell látogatni, de zárójegyet kell szereznie a tanulónak az adott tantárgyból. A felmentéseket minden félév elején, az iskola saját nyomtatványán, kérelem formájában kell leadni a Tanulmányi osztályon.

13. Van-e ösztöndíj rendszer, és ha igen, milyen szempontok alapján lehet részesülni?

Igen, iskolánk elismeri a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulókat és ösztöndíjban részesíti őket. Az ösztöndíj elsősorban tanulmányi átlag alapján érhető el, de egyéb más szempontok (hiányzás, órai aktivitás, közösségi munka) is közrejátszanak az odaítélésben.

14. Mi történik, ha nem tudok teljesíteni egy tantárgyat?

Amennyiben a tanuló nem tud zárójegyet szerezni egy (de legfeljebb 3) tantárgyból, akkor a tanév végén pótló/javítóvizsgára adunk lehetőséget. A következő évfolyamra csak sikeresen lezárt bizonyítvánnyal lehet továbblépni.

15. Van-e nyelvtanulási lehetőség az iskolában?

Igen, minden képzésünkön órarendi keretek között folyik a nyelvtanítás, szakonként eltérő óraszámban.

16. Mikor kezdődnek a tanórák és meddig tartanak?

Nappali tagozaton a tanórák hétfőtől péntekig, 8-17 óráig tartanak. Ez nem azt jelenti, hogy minden nap itt vannak a tanulók egész nap, de ebben az időintervallumban lehet órákra számítani. Esti tagozaton egy vagy két hétköznap, 17-20.15 óra között és szombaton, 8-15 óra között van tanítás.

17. Milyen szociális juttatások járnak OKJ képzés mellett?

Iskolarendszerű képzés esetén a törvényi szabályozás szerint 20 éves korig jár a családi pótlék, valamint nappali képzés esetén a TB támogatottság és az árvasági ellátás is, a képzés végéig. Ezenfelül az iskola támogatást adhat azoknak a tanulóknak, akik erre szociális alapon rászorulnak. Ennek részleteit az intézmény Tanulmányi- és vizsgaszabályzata tartalmazza.