Iskolával kapcsolatos ügyeid intézésében fordulj bizalommal segítőkész képzési munkatársainkhoz!

+36 1 883-3655
info@szamalk-szalezi.hu

Kövess bennünket

Keress bennünket a közösségi médiában is!

1119 Budapest, Mérnök u. 39.
+36 1 883-3655
info@szamalk-szalezi.hu

Flag of the United Kingdom
9-13. évfolyam

Mielőtt döntenél, hogy hol is folytatod a tanulmányaidat,
tekintsd át ezt az összefoglalót arról, milyen előnyökre számíthatsz a képzés során.

KEDVES NYOLCADIKOSOK!

Köszönjük, hogy megtiszteltetek bennünket bizalmatokkal.

Mostantól megtekinthető iskolánk ideiglenes felvételi jegyzéke! (MEGNÉZEM gombra kattintva.)

Ez az ideiglenes felvételi jegyzék még nem egy végleges állapot.

A rangsorban szerepelnek olyan diákok is, akik több tanulmányi területet, illetve másik iskolát is megjelöltek, így nem feltétlenül jelent sikertelen felvételt, ha nem az első felében szerepel valaki a rangsorban.

A megjelölt iskolák sorrendjén, április 8-10-ig van lehetőség módosítani. Ezzel kapcsolatban forduljatok az általános iskolához segítségért.

A végleges eredményről 2024. május 2-ig tájékoztatjuk a hozzánk jelentkezett diákokat (a megadott elérhetőségeken) és általános iskoláikat.

Az oktatási azonosító vagy megadott jelige segítségével kereshetitek meg magatokat, amely megmutatja, hogy hányadik helyen szerepeltek a rangsorban.

ISKOLÁNK IDEIGLENES FELVÉTELI JEGYZÉKE

Iskolánk 9. évfolyamon egy osztályt indít 38 fővel.

BEISKOLÁZÁSI HÍREK 9. ÉVFOLYAMRA

A SZÁMALK-Szalézi Technikum és Szakgimnázium lassan három évtizede végez magas színvonalú nevelési -oktatási tevékenységet a 11. kerületben.
Eredményeinket bizonyítják, hogy ez idő alatt több díjat, elismerést kapott iskolánk. Mindezek mellett az informatikai és művészeti szakmákban évről-évre kiemelkedően szerepelnek tanulóink az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyeken (OSZTV), mely országos döntője a Szakma Sztár Fesztivál.
Az eddigi tapasztalatainkat szeretnénk a középiskolás korú gyermekek számára is átadni, ezért, az érettségire épülő szakképzések mellett iskolánk
a 2024/2025. tanévtől 9. évfolyamos technikumi képzésben, informatika és távközlés ágazatban, Szoftverfejlesztő- és tesztelő szakma elsajátítására is várja leendő diákjait.

Iskolánkba a felvétel kizárólag a 7. év végi és a 8. félévi (irodalom, nyelvtan, történelem, első idegen nyelv, matematika) tantárgyi jegyek alapján történik, mivel a szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Kormányrendelt 149.§-a értelmében újonnan induló iskola nem kérhet sem írásbeli, sem pedig szóbeli felvételit .*

A fentiek értelmében központi írásbeli vizsga eredményét iskolánk nem kéri, szóbeli vizsgát nem tartunk.
Iskolánk nem szervez központi írásbeli vizsgát.

*„149. § (3) Ha a szakképző intézményben a felvételi eljárás évét megelőző három év átlagában a jelentkezők száma adott ágazatban több, mint háromszorosan meghaladja a felvehető tanulók számát, a szakképző intézmény központi írásbeli vizsgát, illetve szóbeli vizsgát tarthat.”

TÁJÉKOZÓDÁS, TÁJÉKOZTATÁS

Minden szülő szeretné a lehető legjobb iskolát megtalálni a gyermeke számára, amihez részletes és hiteles információkra van szükségük. A szülőnek azért, hogy „jó helyen” tudja gyermekét, a gyermeknek pedig azért, hogy választott iskolájában őt érdeklő dolgokat tanulhasson, fejlődhessen és mindemellett jól is érezze magát, megfelelő közösségre találjon.
A következő időszakban iskolánk több lehetőséget ad arra, hogy az érdeklődők megismerkedhessenek intézményünkkel, a környezettel és feltehessék kérdéseiket a vezetőségnek és munkatársainknak.
Nyílt napjainkon szeretettel várjuk leendő diákjainkat és szüleiket.

GYAKORI KÉRDÉSEK

Milyen szakmára lehet felvételizni iskolánkba a 2024/2025. tanévre?

Informatika és távközlés ágazatban, Szoftverfejlesztő és -tesztelő képzésre.

Van-e bármilyen tandíj vagy hozzájárulás, amit az iskola kér a tanulóitól?

Nem, nincsen. Mint minden egyházi intézmény, iskolánk is államilag finanszírozott középiskola, így nem kérünk sem tandíjat, sem egyéb hozzájárulást a tanulóink szüleitől. 

Mikor kezdődnek az órák? Mettől meddig tart a tanítás? Hány tanóra lesz egy nap?

A tanórák 8.00-kor kezdődnek, így kérjük, hogy 7.45-re érjenek be a tanulók az intézménybe. 

Jogszabály szerint heti 34 óra és 2 hittan óra lesz hetente. 

A tanítási órák általánosságban 8.00 és 15.25 között kerülnek megtartásra, mely ütemezésbe 30 perc ebédidő van belekalkulálva. 

Milyen programnyelvet fognak tanulni a gyerekek a képzés során?

Python, Java, Javascript.

A tanuláshoz biztosítva vannak-e a gyerekek számára szükséges szoftverek?

Igen, az iskola minden olyan szoftvert biztosít a képzés teljes idejére, melyre a Szakmai program szerint szükség van a tanuláshoz. Emellett a tanulóink Microsoft Office hozzáférést kapnak és rendelkezésükre állnak a Moodle rendszeren (https://etananyag.szamalk-szalezi.hu/login/index.php) közzétett, tanulást támogató szakmai tartalmak.

Biztosítunk-e kollégiumi ellátást?

Iskolánknak nincs saját kollégiuma, de partnerintézményünk, a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium fogadja a diákjainkat (https://tmtk.hu/). 

Van iskolaorvos az intézményben?

Iskolánk minden más középiskolához hasonlóan biztosítja az iskolaorvosi szolgáltatást.

Milyen étkezési lehetőségek vannak helyben?

Intézményünkben büfé és főzőkonyhás menza üzemel, ahol minden 9-13. évfolyamos tanuló előfizethet ebédre az erre kialakított elektronikus rendszeren keresztül.

Milyen délutáni foglalkozások vannak az intézményben?

A délutáni foglalkozásokat a mindenkori tanulók igényei szerint alakítjuk ki, így a kilencedik évfolyam esetén is szeretnénk megkérdezni a tanulókat, milyen tevékenységeket részesítenének előnyben. A szakhoz kapcsolódó hagyományos foglalkozás a robot programozás.  

A következő tanévekben tervezik-e bővíteni azon szakmák listáját, amit 9. évfolyamon is indítanak?

Igen, vannak olyan tervek, hogy más ágazatokban is meghirdetünk képzéseket, de konkrét szakmákról még nem tudunk tájékoztatást adni, erre legkésőbb 2024. októberében kerül sor. Minden ilyen irányú változást a honlapon közzéteszünk.

Milyen kötelezettségekkel jár a tanulók számára az, hogy egyházi fenntartású az iskola?

Iskolánkba bárki jelentkezhet felekezeti hovatartozástól függetlenül, viszont a tanulóink számára heti két hittan órán és átlagosan havi egy szentmisén való részvétel kötelező, melyek tanítási időben kerülnek megszervezésre. 

Milyen nyelveket lehet tanulni az iskolában?

Mivel az informatika ágazatban elsősorban az angol nyelv a domináns, a szeptemberben induló osztályban ezt a nyelvet oktatjuk. Ennek keretén belül általános és szakmai nyelvi oktatást is tervezünk. A tanulók bemeneti nyelvi szintfelmérő teljesítését követően kerülnek csoportokba és tudásszintjük szerint kezdik meg a tanulást. 

Hány szakmai órája lesz a tanulóknak a közismereti órák mellett?

Ágazati alapoktatásban a heti óraszám 9. évfolyamon 7 óra, 10. évfolyamon pedig 9 óra.
Szakirányú oktatásban a heti óraszám 11. évfolyamon 14 óra, 12. évfolyamon 14 óra, 13. évfolyamon pedig 24 óra. 

Milyen szakmai tantárgyakat fognak tanulni a szoftverfejlesztő képzésben?

Munkavállalói ismeretek, Informatikai és távközlési alapok, Programozási alapok, IKT projektmunka, Munkavállalói idegen nyelv, Adatbázis-kezelés, Asztali és mobil alkalmazások fejlesztése és tesztelése, Webprogramozás, Fronted programozás és tesztelés, Backend programozás és tesztelés, Szakmai angol.

SNI és BTMN tanulók fogadása

Iskolánk beilleszkedési és tanulási nehézséggel küzdő gyerekeket fogad az intézményben, de számukra differenciált fejlesztést órarendi kereteken kívül nem tudunk biztosítani. 

Az SNI-s tanulók közül a mozgásszervi fogyatékos és a beszédfogyatékos tanulókat tudjuk fogadni iskolánkban.

Diszkalkuliás és matematikából felmentett tanulók jelentkezését a szoftverfejlesztő képzés sajátosságai miatt nem tudjuk befogadni.

Milyen felsőoktatási lehetőségek vannak az iskola után?

Érettségi bizonyítvány birtokában bármilyen felsőoktatási intézménybe benyújtható jelentkezés, de nagyobb eséllyel a szakirányú (műszaki és informatikai) felsőoktatási szakokon tudnak továbbtanulni a végzett tanulóink.  

A testnevelés órák mellett milyen egyéb sportolási lehetőségeket kínál az iskola?

Jelenleg nincs egyéb sportolási lehetőség, de igény esetén igyekszünk lehetőséget teremteni egyéb sporttevékenységekre is.

Mekkora a túljelentkezés, milyenek a bekerülési esélyek a képzésbe?

Tekintettel arra, hogy a 2024/2025. tanévben indul az első 9. évfolyam, korábbi évek statisztikái nem állnak rendelkezésünkre, azonban az elmúlt hónapokban az érdeklődők száma alapján négy-ötszörös jelentkezést valószínűsítünk. 

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 9. ÉVFOLYAMRA

A RÉSZLETES FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTHETŐ INNEN

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ISKOLÁNKRÓL

Személyes tapasztalatok:
Bár kilencedik évfolyamot most indítunk először, így arról még nem tudják megkérdezni a szülők és tanulók véleményét, azonban sok végzett tanulónk osztotta meg velünk az évek során, mit gondol az iskolánkról. Ezeket a véleményeket a weboldalunkon tudják elolvasni.

SOCIAL MEDIA

ISKOLÁNKBA JELENTKEZÉS

Jelentkezés az általános felvételi eljárásban történik az alábbiak szerint:

A tanulói jelentkezési lapokat az általános iskola tölti ki és nyújtja be 2024. február 21-ig.

2024. április 8-10. között lehetőség van a felvételi jelentkezési lapok módosítására, így a jelentkezési sorrend módosítására a felvételi pontok ismeretében.

Ez azért fontos, mert az tanulót az első olyan helyre fogják felvenni, aminek a pontszámát eléri.

Pontszámítás iskolánkban

Szempontok 7. év vége 8. félév Maximális pontszám
Hozott pontok Irodalom 5 5 4×50 pont
Magyar nyelv 5 5
Történelem 5 5
Első idegen nyelv 5 5
Matematika 5 5
Összesen 200 pont

A jelentkezők rangsorolásának módja

A felvételi rangsort az összesen megszerezhető maximum 200 pont alapján állítjuk össze. Az azonos pontszámot elért tanulók rangsorolásánál előbbre kerül a matematika és az idegen nyelv tartárgy eredménye.

Ideiglenes felvételi jegyzék

2024. március 22-én az iskola honlapján nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket, amely az intézmény földszintjén is kifüggesztésre kerül.

A felvételi értesítés megküldése: 2024. május 2-ig.

A döntéséről a Felvételi Központ egyeztetett felvételi jegyzéke alapján levélben vagy e-mailen értesítjük felvételizőinket.

Rendkívüli felvételi eljárás:

Amennyiben egy intézményben nem sikerült betölteni a helyeket, az adott iskola rendkívüli eljárást indíthat.

BEIRATKOZÁS:

Ahhoz, hogy gyermekük a SZÁMALK-Szalézi Technikum és szakgimnázium diákja legyen, formálisan is be kell iratkozni iskolánkba. Ennek időpontja 2024. június 26-28 között lesz. A pontos időpontot később fogjuk meghatározni.

Nyílt nap a nyolcadikos tanulóknak

November 16-án rendeztük meg első nyílt napunkat, melyen az érdeklődő nyolcadikos tanulók és szüleik vettek részt. A foglalkozások keretében a gyerekek megismerkedtek az iskolával és bepillantást kaptak az iskolában folyó informatikai oktatásba. Reméljük, hogy legalább olyan jól érezték magukat, mint mi és szeptemberben ismét találkozunk!

MIÉRT VÁLASSZ MINKET

Iskolánk tömegközlekedéssel és autóval is könnyen megközelíthető helyen van nyugodt, zöld városi környezetben!

Iskolánk modern, 21. századi követelményeknek minden tekintetben megfelelő épületben helyezkedik el. Nézz körül nálunk!

Iskolánk rendkívül jól felszerelt számítógépes termekkel és infrastruktúrával rendelkezik.

Az épületben büfé - ahol kávézni vagy ebédelni is tudsz - és a tantermekben internet kapcsolat szolgálja diákjaink kényelmét.

Nagy tudású, tapasztalt tanárainktól tanulhatod meg a választott szakma alapjait - vagy akár többet is!

Képzési munkatársaink rendkívül segítőkészek, iskolával kapcsolatos ügyeid intézésében biztosan számíthatsz rájuk!