Iskolával kapcsolatos ügyeid intézésében fordulj bizalommal segítőkész képzési munkatársainkhoz!

+36 1 883-3655
info@szamalk-szalezi.hu

Kövess bennünket

Keress bennünket a közösségi médiában is!

1119 Budapest, Mérnök u. 39.
+36 1 883-3655
info@szamalk-szalezi.hu

Flag of the United Kingdom
OpenQAsS

FőoldalOpenQAsS
2014-2017

OpenQAsS (Open Source Quality Assurance System for European Vocational Education)

Erasmus + Stratégiai Partnerség (szakképzés és szakoktatás) program.

A projekt célja, hogy a szakképzés minőségbiztosításához „szabadon felhasználható” keretprogramot és szoftvert fejlesszen, továbbá, hogy az Európai Unió szakképzésben javasolt minőségszabványait transzferálja az egyes tagországok oktatási rendszerébe. A projekt további feladata egy – az EQAVET rendszerét is bemutató – továbbképzési program (és tananyag) fejlesztése, továbbá annak pilot kurzus kertében történő kipróbálása és elemzése.

 

 OpenQAsS (Open Source Quality Assurance System for European Vocational Education)

 

Program: Erasmus+, Stratégiai Partnerség, Szakképzés és szakoktatás
Résztvevő országok: Magyarország, Spanyolország, Olaszország, Egyesült Királyság, Írország
Időtartam: 2014. Szeptember 1. – 2017. Augusztus 31.
Projekt azonosító: 2014-1-HU01-KA242-002356
Koordinátor: iTStudy Hungary Oktató és Kutatóközpont

 

Az iskolákban folyó tanulás és oktatás minőségének fejlesztése napjaink egyik legfontosabb oktatásügyi témája. Számtalan kutatás és tanulmány foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy hogyan lehet a minőségirányítási kutatások elméleti következtetéseit az iskolai gyakorlatba átültetni, és miképpen lehet a jó példákból tanulni.

A gazdasági válság nyomán az európai szakképző intézményeknek speciális kihívásokra kellett választ találniuk. Az európai szakképző intézményeknek “növelniük kell vonzerejüket, fokozottan integrálniuk kell a munkaalapú tanulást, erősíteniük kell munkaerőpiaci kötődésüket, pontosabb pályaképeket és karrier-utakat kell kialakítaniuk, elő kell segíteniük a tanárok szakmai fejlődését, fejleszteniük kell a képzések kölcsönös elismerését és az országok és a különböző tanulmányi fokozatok közötti átjárhatóságot.”

Az EQAVET (Az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszer) segíti az EU-tagállamokat, a társadalmi partnereket és az Európai Bizottságot abban, hogy az EU-tagállamok az EQAVET gyakorlati alkalmazása során sikeresen fejlesszék a szakképzés minőségbiztosítási rendszereit. Az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszert – a fejlesztések elengedhetetlen feltételeként – abból a célból hozták létre, hogy terjessze a szakképző intézmények minőségbiztosítási kultúráját.- “A részt vevő országoknak 2015 végéig valamennyi szakképzési szolgáltatóra vonatkozó, nemzeti szintű közös minőségbiztosítási keretet kell létrehozniuk, amely a kapcsolódó munkahelyi tanulásra is kiterjed, és amely kompatibilis az EQAVET-kerettel. (Bruges Communiqué, EU Commission, 2010).

A Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszer gyakorlati alkalmazása nem egyszerű feladat. Megvalósításához rendszerint hiányzik a minőségbiztosítási kultúra, megfigyelhető a személyzet húzódozása, s többnyire hiányoznak az emberi erőforrások is. Hiányok tapasztalhatók a módszerekben és a szemléletben is. Ezek a tényezők minden iskolafokozaton akadályozzák a minőségbiztosítási rendszerek elterjedését. Az EASQ konferenciáján az EQAVET hatékonyabbá tétele érdekében a következő intézkedéseket javasolták:

 • az indikátorok számának növelése helyett inkább a meglevőket kell átgondolni és érthetőbbé tenni;
 • a minőségbiztosítási kultúra fejlesztése érdekében a tanárokat, szakoktatókat és a iskolai vezetőséget meg kell győzni, motiválni kell és tovább kell képezni;
 • a minőségbiztosítási eszközöket – a tanulás kimeneti eredményeinek figyelembe vételével – az értékelési folyamathoz kell igazítani;
 • a minőségbiztosítási folyamatban a tanulók és a munkáltatók igényeit is figyelembe kell venni.

Az OpenQAsS projekt azt a célt tűzte ki maga elé, hogy – felhasználva a modern hálózati technológiákat – minden területen támogatja az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszer bevezetését. A fejlesztendő eszközök segítséget nyújtanak abban, hogy a szakképző intézmények aktuális minőségbiztosítási feladataikat sikeresen elvégezhessék.

Célcsoport:

 • A szakképző iskolák valamint a szakképző vállalkozások tanárai, szakoktatói és igazgatói, illetve menedzserei;
 • Szakképző iskolák és szakképzési vállalkozások;
 • A szakképzés területén tevékenykedő oktatáskutatók;
 • Az OpenQAsS.org közösség szoftverfejlesztő tagjai.

A projekt célja:

 • A minőségbiztosítás kultúrájának fejlesztése a szakképző intézmények érintett résztvevői számára szervezett online konzultációk segítségével;
 • A szakképző iskolák és felnőttképzést nyújtó szakképzési vállalkozások minőségbiztosításának megszervezését segítő nyílt forráskódú szoftver (Open QAsS) fejlesztése;
 • Egy minőségbiztosításra képesítő tanfolyam és végzettség kialakítása a minőségbiztosításért felelős tanárok, szakoktatók és menedzserek számára.

Partnerek:

 • ITStudy Oktató- és Kutatóközpont – Magyarország
 • Universidad de Alcala – Spanyolország
 • AICA, Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico – Olaszország
 • CAPDM Ltd. – Egyesült Királyság
 • National Research Council Institute – Olaszország
 • TREBAG Szellemi tulajdon- és Projektmenedzser Kft. – Magyarország
 • ICS-SKILLS Certification Body Of The Irish Computer Society – Írország
 • SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium – Magyarország
  • Projekt vezető: dr. Sediviné Balassa Ildikó; e-mail: balassa@szamalk-szalezi.hu
  • Projekt koordinátor: Tóth Ildikó; e-mail: tothildiko@szamalk-szalezi.hu

Projekttalálkozók:

Projekttalálkozók:
1. találkozó: Magyarország – Budapest, 2014. november 6-7.
2. találkozó: Spanyolország – Alcala, 2015. május 19-20.
3. találkozó: Olaszország – Milánó, 2015 november 19-20.
4. találkozó: Skócia (Nagy-Britannia) – Edinburgh, 2016 június 1-4.
5. találkozó: Írország – Dublin, 2017. január 26-27.
6. találkozó: Magyarország – Gödöllő, 2017. 2017. július 12 – július 13.

A projekt hivatalos weblapjahttp://openqass.itstudy.hu/

A projekt facebook oldala: https://www.facebook.com/openqass

Projekttel kapcsolatos hírek, események, találkozók

  Nincs blogbejegyzés ebben a témában.