Iskolával kapcsolatos ügyeid intézésében fordulj bizalommal segítőkész képzési munkatársainkhoz!

+36 1 883-3655
info@szamalk-szalezi.hu

Kövess bennünket

Keress bennünket a közösségi médiában is!

1119 Budapest, Mérnök u. 39.
+36 1 883-3655
info@szamalk-szalezi.hu

Flag of the United Kingdom
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

Nappali képzés

Szakma azonosító száma: 5 0411 09 02

(Korábban ezen a néven találtad meg: OKJ 54 346 03 Irodai titkár)

Új, tanulói ösztöndíj rendszer (Technikum és első szakma esetén):

13. évfolyamon: havi 8.000 Ft, sikeres ágazati vizsgát követően jelenleg 16.000 Ft (összeg 2022/2023. tanév szerinti)

14. évfolyam: teljesítményalapú, az érdemjegyektől függően 16.000 és 59.000 Ft közötti összeg. Továbbá egyszeri pályakezdési támogatás sikeres szakmai vizsga esetén. (A szakmai vizsga eredményétől függően 130.000 és 302.000 forint között lehet majd.)

(Az ösztöndíjak a jogszabályi, törvényi szabályozás szerint változhatnak.)

Mit csinál egy Vállalkozási ügyviteli ügyintéző?

A vállalkozási ügyviteli ügyintéző feladatait jellemzően a kkv. szektorban látja el, de a nagyvállalatoknál is megállja a helyétTud mindent, ami egy vállalkozás sikeres működtetéséhez és gazdasági támogatásához szükséges. Éppen ezért önmaga is képes egy vállalkozás irányítására.  

A vállalkozási ügyviteli ügyintéző feladatai közé tartozik például  

 • Szakmai útmutatás alapján közreműködik a vállalkozás pénzügyi feladatainak teljesítésében.  
 • Vezetői iránymutatásnak megfelelően részt vesz a vállalkozás szabályzatainak elkészítésében, figyelemmel kíséri azok változásait.  
 • Ellátja a vállalkozás ügyviteli feladatait.  
 • Nyilvántartásokat vezet a megrendelésekről, szerződésekről, bejövő számlákról.  
 • Ellátja a könyveléshez, ellenőrzéshez kapcsolódó vállalkozáson belüli teendőket.  
 • Elkészíti a vállalkozás bevallásait, azokat szakmai ellenőrzés után elektronikus úton beküldi és részt vesz a hatósági ellenőrzések lebonyolításában. 
 • Ellátja az értékesítéssel kapcsolatos rábízott feladatokat.  
 • Tisztában van az aktuális jogi és a gazdasági alapismeretekkel.  
 • Előkészíti a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat, azokat kezeli és rendszerezi. 
 • Kezeli a munkaszerződéseket és szükség esetén módosításokat hajt végre bennük. 
 • Nyilvántartja a munkatársak személyi dokumentumait és naprakészen vezeti azokat. 
 • Kezeli az egyes projektekhez kapcsolódó elektronikus nyilvántartásokat, iratanyagokat.  
 • Ismeri az irodai programcsomagokat és mindenkinél gyorsabban tud gépelni. 
 • Magas fokú precizitásával és problémamegoldó képességével támogatja a vállalat folyamatait. 
 • Az új és meglévő ügyfelekkel és munkatársaival kapcsolatot tart írásban, szóban és személyesen egyaránt.  
 • Kommunikációs képességeinek és széleskörű protokoll ismeretének köszönhetően hatékonyan szervez tárgyalásokat, rendezvényeket.  
 • Ismeri az üzleti kommunikációt és a tárgyalástechnikákat, és használja is azokat munkája során. 
 • Támogatja a cég mindennapi munkáját a levelezések lebonyolításában, adatok rögzítésében, szükséges dokumentációk elkészítésében.  

A képzés elvégzése után sikerrel lehet továbbtanulni gazdasági szakokon, gazdálkodás-menedzsment szakirányon a felsőoktatásban.  

Munkakörnyezet: irodai munka (általában tekintettel a precíz munkavégzésre nem nagy létszámú irodákban)

–          vezető, gazdasági vezető munkáját segítő feladatok

o   számlakezelés (kiállítás, beérkező számlák egyeztetése, ellenjegyeztetése), pénztárkezelés és egyéb szigorú számadású nyomtatványok (pl. nyugta, kiküldetési rendelvény) nyilvántartása és kezelésének ismerete

o   humán erőforrási ismerek – bejelentési kötelezettség, kijelentési kötelezettség, ezekhez szükséges nyomtatványok előállítás és beküldése (ügyfélkapun keresztül) az adóhivatal részére; nagyobb vállalatok esetében cafeteria rendszer kezelése

o   KSH statisztikák megismerése és határidők, nyomtatványok ismerete

o   a vállalat bérpolitikájának ismeretében bértábla nyilvántartás kezelése, javaslattétel vezetők számára

o   munkaszerződések kezelése és szükség esetében módosítása, munkatársak dokumentumainak nyilvántartása és naprakész vezetése együttműködve más részleggel (pl. IT által kiadott eszközről van tudomása és tudja, hogy értesíteni kell a kollega kilépésének dátuma előtt vagy előleg van a kollega nevén és annak elszámolása megtörténjen stb.)

o   jelenléti ívek összegyűjtése, kezelése, szabadságnyilvántartás vezetése

o   kapcsolattartás külső, belső partnerekkel – hivatalos levelezési formában elektronikusan és írott formában egyaránt – megismerésre kerül a speciális levelezési mint például, hogy milyen szabályai vannak egy árajánlat kérés vagy épp küldésnek, panaszkezelésnek, egy fizetési felszólításnak vagy

o   új vagy lemondott biztosítások-, kárigények-, biztosítási feltételek- és kifizetések feldolgozása

o   vállalat minőségügyi folyamatainak támogatása

–          nagy fokú precizitást és pontos munkavégzést igényel

–          problémamegoldó képesség erősödése

–          irodai és szakmai (ügyfélkapu, adóhivatali – ÁNYK, pénztársi, leltározási, CMR stb.) programok magabiztos kezelése

–          projektekben való részvétel

Kinek ajánljuk az ügyviteli ügyintéző képzést?

Mindazoknak, akiket vonz a gazdaság és a pénzügy világa, akik egy start up-nál vagy egy jól teljesítő, más ismertebb vállalkozásnál szeretnének elhelyezkedni és tapasztalatot szerezni.  Akik szeretnek irodai munkakörnyezetben dolgozni, részt venni üzleti tárgyalásokon, a gazdasági tervezésben és emellett jó kommunikációs képességekkel is rendelkeznekAkik saját vállalkozásukban érvényesülnének és megfelelő szakmai hátteret szeretnének hozzá egy gazdasági képzésben.  

Mindenki számára fontos, ha egy vállalkozás beindításán gondolkodik, hisz eleinte önmaga ügyintézője lesz és ezen a szakon megtanulja hogyan teheti meg és milyen jogszabályokra kell még figyelnie a választott szolgáltatás indítása mellett!

A képzés során nem csak egy kisvállalat mindennapjainak koordinálását ismerjük meg, de segítségünkre lesz napi – családi ügyeink intézésében, hisz könnyen tudunk családi költségvetést készíteni!

Egy gyakorlatorientált képzés, mely során bármely vállalkozási formában ügyintéző munkatársként sikeresen elhelyezkedhetsz!

Neked, aki e sorokat olvassa és a jövőjét tervezi!  

Milyen munkakörben tudsz elhelyezkedni a képzés befejezését követően?

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakképesítéssel nem csak kis és középvállalkozásoknál helyezkedhetsz el, hanem multinacionális cégeknél is szívesen látnakde akár online, virtuális munkakörnyezetben is dolgozhatsz.  

Emellett létrehozhatsz saját vállalkozást vagy segítheted mások ezirányú terveit is. 

Milyen tudást (ismeretet és gyakorlatot) szerezhetsz a képzés során?

 • Megismered az egyes vállalkozások közötti különbségeket, előnyöket és hátrányokat. 
 • Megtanulod az egyéni vállalkozás jellemzőit, a vállalkozások alapításának lépéseit és az ezzel kapcsolatos jogi ismereteket. 
 • Alapos ismereteket szerzel a munkaviszonyról, a létesítés és megszüntetés szabályairól és a munkaszerződésekről. 
 • Képes leszel statisztikai számításokat végezni és a kapott eredményeket értelmezni. 
 • Fogod tudni használni a vállalkozás ügyei intézésére az ügyfélkaput és egyéb online szolgáltató felületeket. 
 • Belemerülsz az egyszerűbb költségvetések készítésének világába. 
 • Ismered az adózási alapfogalmakat és az adónemeket. 
 • Biztonsággal fogod használni az irodai szoftvereket. 
 • Képes leszel precíz kimutatások, adatbázisok elkészítésére. 
 • Elő tudod készíteni egy vállalkozás üzleti tervét. 
 • Adó- és pénzügyi nyilvántartásokat vezetsz, képes leszel az elektronikus adóbevallások elküldésére.  
 • Ismered és tudod használni a számlázási programokat. 
 • pes leszel vezetni a vállalkozás alapnyilvántartásait.  
 • El tudod látni a vállalkozás rendezvényeinek megszervezését, koordinálását.  
 • Képes leszel hatékony kommunikációra és mind a cégen belül, mind pedig a külső partnerekkel.  
 • Képes lesz egyszerűbb bevallásokat önállóan elkészíteni, eligazodik a NAV nyomtatványok között, a vállalkozás adózási és hivatali ügyintézési feladataiban nélkülözhetetlen szerepet tud betölteni.

Kik az oktatók a vállalkozási ügyviteli ügyintéző képzés során?

Szakfelelős: Dávid Andrea

 • Halász József: Jogi alapismeretek
 • Fischhof Imre: Gazdasági alapismeretek, vállalkozás-működtetési alapismeretek
 • Fenyvesiné Jászai Lídia: Digitális alkalmazások, titkári ügyintézés, szövegbevitel számítógépen, dokumentumszerkesztés
 • Kiss-Kovács Károly Sándorné: Ügyfélszolgálati kommunikáció, rendezvényszervezés
 • Szántó Péterné: Kommunikáció a titkári munkában, Ügyfélszolgálati kommunikáció
 • Péteri-Sipos Ágnes: Üzleti adminisztráció
 • Tóth Ildikó: Munkavállalói ismeretek
 • Dávid Andrea: Könyvvitel, adózás, gazdasági alapismeretek, vállalkozási ismeretek, munkaügyi ismeretek
 • Ezen felül a nyelvi oktatók üzleti és alap nyelvi képzést folytatnak.

Fontos tudnivalók

Létszámkeret

 • Államilag támogatott: 38 fő

A képzés időtartama:

 • 4 félév

A képzés bemeneti követelménye:

 • Érettségi
 • Egészségügyi alkalmassági

Térítési díj

 • Első és második szakképesítés esetén:
 • ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT szolgáltatási díj: 30.000 Ft/félév

Beiratkozási díj 10.000 Ft, mely része az I. félév szolgáltatási díjának és csak abban az esetben jár vissza, ha a képzés nem indul

Amit iskolánk biztosít

 • Tanulmányi ösztöndíj
 • Szociális támogatás
 • Meglévő (hozott) tudás beszámítása: felmentés tanulás/vizsga alól
 • Elektronikus tananyagok és segédanyagok
 • Tartalomszolgáltató rendszer https://etananyag.szamalk-szki.hu
 • Virtuális tanulási tér, elektronikus kurzusok, vizsgákra való felkészüléshez tananyagok, gyakorló feladatok biztosítása
 • Hazai és nemzetközi kulturális programok látogatása (galériák, múzeumok, fesztiválok, búcsúk, stb.)
 • Nemzetközi mobilitási programok, szakmai gyakorlat az EU országaiban
 • Folyamatos tanulmányi ügyfélszolgálat és házipénztári szolgáltatás
 • Szakmai vizsgáztatás (korábban: OKJ vizsgáztatás)
 • Internet eléréssel rendelkező gyakorlóterem, tanórán kívüli használathoz
 • Iskolaorvosi, iskola pszichológusi szolgáltatás
 • Iskolánk tanulóinak nappali és felnőtt képzésen is diákigazolványt biztosít.

Díjkedvezmények:

 • Egyösszegű befizetés esetén kedvezmény (egy év – 10%; két év – 15%)
 • Kismama kedvezmény (30 %)
 • Nálunk végzett visszatérő diákok kedvezménye (20 %)

Szeretnél Te is részt venni képzésünkön?

Kattints a gombra, jelentkezz online!

Nagyszerű csapatok kovácsolódnak itt össze a két év alatt

Modern felszerelésű, stílusos iskola. Korszerű felszerelések és fiatalos, lendületes tanárok. Naprakész tudást kapsz, melyet a gyakorlatod alatt majd ki is próbálhatsz. Nagyszerű csapatok kovácsolódnak itt össze a két év alatt, melyet a DÖK-ös tagok igyekeznek bulikkal is elősegíteni. Az csak kis plusz, hogy van csocsó és ping-pong is.

Lukács Diána

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző - Irodai titkár

Nem bántam meg, hogy ide jelentkeztem és alig várom, hogy a kezembe foghassam a bizonyítványt

Az egyik ismerősöm tartott előadást a SZÁMALK-Szalézi Szakgimnáziumról még a gimnáziumban. Nekem már akkor megtetszett, utána is néztem, hogy milyen szakokra lehet majd jelentkezni érettségi után. Mindig is az ügyvitel, a pénzügy állt hozzám közel, szerettem volna kis cégeknél, vállalkozóknál elhelyezkedni, mint ügyviteli asszisztens. Így találtam meg az irodai titkár szakot, ami szerintem egy jó választás volt a célom felé. Még az első évem előtt, nyáron utánanéztem, hogy milyen tantárgyaim is lesznek. Meglepő volt számomra, hogy gyorsírást is lehet tanulni, ami nekem már elsőre is nagyon megtetszett, tudtam, hogy én ezt meg szeretném jól tanulni és elsajátítani, ami szerintem mára sikerült is. Sok hasznos tantárgyam van, amiből lehet fejlődni. A SZÁMALK-Szaléziban jó a diákélet, jó környezetben tanulhatunk, felszerelt tantermekkel rendelkezik, illetve kedvesek és megértőek a tanárok. Nem bántam meg, hogy ide jelentkeztem és alig várom, hogy a kezembe foghassam a bizonyítványt, mint az első szakmámat. Szeptembertől ezzel a képesítéssel fogok továbbtanulni, gazdálkodási és menedzsment szakon.

Demeter Dorina

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző - Irodai titkár

Kellő tudással és önbizalommal vághattunk a nagybetűs ÉLETBE

SZÁMALK-Szalézi Szakgimnáziumban elvégzett képzés után pár évvel, örömmel tekintek vissza. A képzés során nem csak szakmai, hanem élettapasztalattal is gazdagodtam. Társaimmal megtanultuk a szakmánk minden fortélyát, de a legfontosabb, hogy kellő tudással és önbizalommal vághattunk a nagybetűs ÉLETBE. Köszönjük Számalk!

Mága Richárd

irodai asszisztens

Mindig szuper volt a hangulat

Sok mindent láttam, hallottam, tapasztaltam az iskolában eltöltött két évem alatt. Elsősorban a tanárokat emelném ki, akik nélkül nem ereztem volna ilyen jól magam ebben az iskolában. Mindig szuper volt a hangulat, sosem unatkoztam. Na jó, persze voltak fárasztó napok de ha egy jó suliban tanul az ember akkor ez annyira nem nyom annyit a latban. Nagyon jó volt az osztály, a közösség. Plusz emellett olyan szakmát kaptam amivel viszonylag könnyen el tudtam helyezkedni a végzettségemmel, és ahol érvényesíteni is tudom az itt tanultakat. Valamint még nagyon értékeltem ebben az iskolában, az az ,hogy nem egy romos belső udvaros belvárosi lakás van átalakítva iskolának, hanem egy önálló, tiszta és kulturált épület.

Nagy Dorina

irodai asszisztens

Diákélet a szakon

Nézd meg, milyen környezetben tanulhatnak diákjaink, hogy zajlanak a hétköznapok nálunk!