Iskolával kapcsolatos ügyeid intézésében fordulj bizalommal segítőkész képzési munkatársainkhoz!

+36 1 883-3655
info@szamalk-szalezi.hu

Kövess bennünket

Keress bennünket a közösségi médiában is!

1119 Budapest, Mérnök u. 39.
+36 1 883-3655
info@szamalk-szalezi.hu

Flag of the United Kingdom

Szoftverfejlesztő és -tesztelő 9. évfolyamon

Főoldal9.évfolyamSzoftverfejlesztő és -tesztelő 9. évfolyamon

Szakma azonosító száma: 5 0613 12 03

(Korábban ezen a néven találtad meg: OKJ 54 213 05 Szoftverfejlesztő)

Iskolánkba a felvétel kizárólag a 7. év végi és a 8. félévi (irodalom, nyelvtan, történelem, első idegen nyelv, matematika) tantárgyi jegyek alapján történik, mivel a szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Kormányrendelt 149.§-a értelmében újonnan induló iskola nem kérhet sem írásbeli, sem pedig szóbeli felvételit .*

A fentiek értelmében központi írásbeli vizsga eredményét iskolánk nem kéri, szóbeli vizsgát nem tartunk.
Iskolánk nem szervez központi írásbeli vizsgát.

*„149. § (3) Ha a szakképző intézményben a felvételi eljárás évét megelőző három év átlagában a jelentkezők száma adott ágazatban több, mint háromszorosan meghaladja a felvehető tanulók számát, a szakképző intézmény központi írásbeli vizsgát, illetve szóbeli vizsgát tarthat.”

Új, tanulói ösztöndíj rendszer (technikum és első szakma esetén):

9-10. évfolyamon: havi 8.000 Ft

11. évfolyamtól: teljesítményalapú, az érdemjegyektől függően maximum 59.000 Ft/hó. Továbbá egyszeri pályakezdési támogatás sikeres szakmai vizsga esetén. (A szakmai vizsga eredményétől függően 130.000 és 302.000 forint között lehet majd.)

(Az ösztöndíjak a jogszabályi, törvényi szabályozás szerint változhatnak.)

Ha erre a szakra jelentkezel, duális képzésben veszel részt a 13. évfolyamon!

Ez azt jelenti, hogy:

 • 13. évfolyamon a gyakorlati órák egy része az iskolával együttműködő cégnél kerül megszervezésre,
 • valós környezetben gyakorolhatod leendő szakmádat,
 • így munkaerőpiaci tapasztalatot szerzel már a képzés befejezése előtt,
 • nagyobb eséllyel indulsz a munkakeresésben.

Nem mellesleg havonta juttatásban részesülsz (vagy ösztöndíj vagy munkaszerződés alapján)

Mit csinál egy szoftverfejlesztő és -tesztelő?

A Szoftverfejlesztő és -tesztelő olyan szakember, aki képes webes-, asztali- és mobilalkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni, tesztelni és dokumentálni. A webfejlesztési és kódolási feladatokon túl adatbázisok tervezését és kezelését is elvégzi. Csapatban dolgozva együttműködik a szoftverfejlesztési projektben résztvevő többi munkatársával. Önállóan elvégzi a rábízott részfeladatokat, használja a csoportmunkát támogató fejlesztői- és verziókezelő eszközöket. Munkája során jelentkező problémákat önállóan oldja meg webes kereséssel és internetes tudásbázisok használatával. Az új technológiák alkalmazására nyitott, tudását folyamatosan fejleszti. Szakmai témákban hatékonyan kommunikál magyarul és angolul egyaránt.

Egy programozónak egyszerre több nyelvet is “beszélnie”, értenie kell.

 • Szükséges ismerni az alkalmazott platform “standard” nyelvét (pl. JAVA, C#);
 • az egyéb lekérdező, leíró, jelölő nyelveket (SQL, XML, HTML, CSS)  is;
 • a szkript nyelveket (PHP, JavaScript);
 • a nyelvek ismeretén felül kell a módszertanokat, technológiákat használni;
 • ismerni kell az AJAX technológiát;
 • vagy programozási nyelvtől függetlenül RESTful alkalmazást kell készíteni kliens-szerver architektúra kiépítésével.

Mindezekbe bele kell tudni szőni az egyéb területek ismeretét, például az asztali, webes, vagy mobil appok mögött meghúzódó adatbázis tervezést is.

Kinek ajánljuk a szoftverfejlesztő és -tesztelő képzést?

Ajánljuk mindazoknak, akik szeretik a kreatív, gondolkodós feladatokat, szívesen alkotnának a számítógép segítségével új és hasznos alkalmazásokat. Kíváncsiak arra,

 • hogyan készülnek a játékprogramok,
 • mobil applikációk.

Milyen elvek mentén írják

 • a modern, mindennapi életben is használt alkalmazásokat,
 • webes szolgáltatásokat,
 • akik szívesen foglalkoznának új technológiák kipróbálásával, integrálásával.

 

Ha van benned “gondolkodásra való készség” – fűszerezve egy kis kreativitással, egyéni fantáziával, problémamegoldó képességgel, no meg kitartó és következetes vagy, akkor kiváló programozó válhat belőled!

Sok szorgalommal megszerzett és elsajátított tudás biztosítja, hogy a képzés elvégzése után bátran pályázhass egy junior programozói állásra, vagy akár egyetemen is továbbtanulhass. Így a képzésünk magába foglalja az egyetemi felkészítőt is.

Milyen munkakörben tudsz elhelyezkedni a képzés befejezését követően?

Szoftverfejlesztő és alkalmazásprogramozó stúdiókban:

 • frontend vagy backend fejlesztőként
 • általános kódolóként
 • szoftver- és rendszertesztelőként
 • adatbázis fejlesztőként
 • szoftvertelepítőként

Önálló vállalkozást is kezdhetsz vagy tanulmányaid folytathatod a felsőoktatásban.

Milyen tudást (ismeretet és gyakorlatot) szerezhetsz a képzés során?

A szoftverfejlesztő képzésünk teljesen az alapoktól indul, alapfokú számítógép használatot feltételezve. Egyaránt van elméleti és gyakorlati órasorozat, majdnem minden tárgynál. A szakon tanító kollégák többsége rendelkezik fejlesztői tapasztalattal.

A tematikusan felépített képzés során nagy hangsúlyt kap a piaci igényeknek megfelelő munkamódszerek és technológiák megismerése. Azonban, egy hosszabb képzés során elsajátított ismeret lehet, hogy idejétmúlt lesz a képzés végére. A szakma megismertetése mellett a tanulás megtanítását ugyanannyira fontosnak tartjuk. Mi elsősorban arra törekszünk, hogy biztos alapokat adjunk! Az első év az alapozás, a közös nyelv kialakítása a cél, míg a második év a szakmában való elmélyülésről szól. Gondolkodásmódot, rendszerszemléletet, tervezési szempontokat is igyekszünk adni, hogy egy új és ismeretlen környezetben is sikeresen megállhassák helyüket a hallgatóink.

Nálunk külön hagyománya van a csoportmunkának, bár a 2020-as jogszabályok ezt mindenhol kötelezővé teszik. Ezzel nem csak az „éles” munkahelyi szituációt modellezük, hanem felkészítést is nyújtunk azoknak, akik a felsőoktatásban való továbbtanulást választják képzésünk befejezése után. Az ilyen fajta munkák kapcsán meg kell ismerkedni verzió kezelő rendszerekkel, projekt menedzsment módszerekkel, prezentáláshoz és dokumentáláshoz nélkülözhetetlen irodai szoftvercsomagok profi használatával is. Vannak paradigmák, amik nem változtak az elmúlt évtizedek során és vannak, amelyek ki- vagy át-alakulnak. Az objektumorientált programozás építőköveit nyelvtől függetlenül kell tudni használni, ha a konkrét megvalósulás el is tér Java, Phyton vagy PHP nyelven. Az olyan mozaikszavak feloldása sem lehet probléma, mint SQL, JSON, XML, POJO, REST, AJAX. Egy adatbázis megtervezése, vagy „csak” az adatok strukturálása nem könnyű feladat, bár mondhatjuk, hogy mindennapi. Használja azt a webprogramozás órán elkészített reszponzív weboldal, vagy egy jó öreg konzolon futó szerver alkalmazás, a klienseinek már GUI-t biztosítva. A záródolgozat elkészítése során számot kell adni, hogy nem csak a mozaikszavak jelentését, hanem a mögöttes technológiát is sikerült elsajátítani. Az adatok perzisztálása mellet, a forráskód elkészítése során fontos, hogy tiszta kódot kapjunk, és az architektúrát érintő tervezési elvekkel is tisztában legyünk. Egy hagyományos MVC modell a vizsgaremekben jó alap, hogy később akár nyelvorientált MVVM, vagy haladó interfész technikák használatával MVP tervezési mintát is bátran használhassunk. Akit érdekel, a S.O.L.I.D elvek betartására is törekedhet, miközben használja pl. a Factory Method lehetőségét az objektumok példányosítására. Akár natív mobil appot készítünk, akár keresztplatformos alkalmazást, találkozni fogunk a DataBinding és Dependency Injection koncepciókkal.

Az egyértelműen a szakmát jellemző ismeretken kívül, szükséges lesz – nem csak a vizsgához fontos – egyéb tudás elsajátítására is. Lesz lehetőség az otthoni wifi router beállítási szempontjainak megismerésére, de az ipari környezetben használt Cisco hálózati eszközök konfigurálását is el lehet sajátítani.

Kik az oktatók a szoftverfejlesztő és -tesztelő képzés során?

Szakfelelős: Cséfalvay Katalin

 • Bok Péter – IT alapok, Operációs rendszerek
 • Cséfalvay Katalin – Adatszerkezetek, algoritmusok, webfejlesztés
 • Csolti Péter – Programozás, Szoftvertechnológia
 • Kupcsikné Fitus Ilona  – Adatbázis alkalmazások
 • Olajos Zsolt – Hálózatok I.
 • Rózsás Adrienn – Webprogramozás
 • Tarczaliné Szabó Ágnes – Programozási alapok

Milyen szakmára lehet felvételizni iskolánkba a 2024/2025. tanévre?

Informatika és távközlés ágazatban, Szoftverfejlesztő és -tesztelő képzésre.

A következő tanévekben tervezik-e bővíteni azon szakmák listáját, amit 9. évfolyamon is indítanak?

Igen, vannak olyan tervek, hogy más ágazatokban is meghirdetünk képzéseket, de konkrét szakmákról még nem tudunk tájékoztatást adni, erre legkésőbb 2024. októberében kerül sor. Minden ilyen irányú változást a honlapon közzéteszünk.   

Milyen kötelezettségekkel jár a tanulók számára az, hogy egyházi fenntartású az iskola?

Iskolánkba bárki jelentkezhet felekezeti hovatartozástól függetlenül, viszont a tanulóink számára heti két hittan órán és átlagosan havi egy szentmisén való részvétel kötelező, melyek tanítási időben kerülnek megszervezésre. 

Van-e bármilyen tandíj vagy hozzájárulás, amit az iskola kér a tanulóitól?

Nem, nincsen. Mint minden egyházi intézmény, iskolánk is államilag finanszírozott középiskola, így nem kérünk sem tandíjat, sem egyéb hozzájárulást a tanulóink szüleitől.

Milyen nyelveket lehet tanulni az iskolában?

Mivel az informatika ágazatban elsősorban az angol nyelv a domináns, a szeptemberben induló osztályban ezt a nyelvet oktatjuk. Ennek keretén belül általános és szakmai nyelvi oktatást is tervezünk. A tanulók bemeneti nyelvi szintfelmérő teljesítését követően kerülnek csoportokba és tudásszintjük szerint kezdik meg a tanulást. 

Mikor kezdődnek az órák? Mettől meddig tart a tanítás? Hány tanóra lesz egy nap?

A tanórák 8.00-kor kezdődnek, így kérjük, hogy 7.45-re érjenek be a tanulók az intézménybe. 

Jogszabály szerint heti 34 óra és 2 hittan óra lesz hetente. 

A tanítási órák általánosságban 8.00 és 15.25 között kerülnek megtartásra, mely ütemezésbe 30 perc ebédidő van belekalkulálva.

Hány szakmai órája lesz a tanulóknak a közismereti órák mellett?

Ágazati alapoktatásban a heti óraszám 9. évfolyamon 7 óra, 10. évfolyamon pedig 9 óra.

Szakirányú oktatásban a heti óraszám 11. évfolyamon 14 óra, 12. évfolyamon 14 óra, 13. évfolyamon pedig 24 óra. 

Milyen szakmai tantárgyakat fognak tanulni a szoftverfejlesztő képzésben?

Munkavállalói ismeretek, Informatikai és távközlési alapok, Programozási alapok, IKT projektmunka, Munkavállalói idegen nyelv, Adatbázis-kezelés, Asztali és mobil alkalmazások fejlesztése és tesztelése, Webprogramozás, Fronted programozás és tesztelés, Backend programozás és tesztelés, Szakmai angol.

Milyen programnyelvet fognak tanulni a gyerekek a képzés során?

Python, Java, Javascript.

A tanuláshoz biztosítva vannak-e a gyerekek számára szükséges szoftverek?

Igen, az iskola minden olyan szoftvert biztosít a képzés teljes idejére, melyre a Szakmai program szerint szükség van a tanuláshoz. Emellett a tanulóink Microsoft Office hozzáférést kapnak és rendelkezésükre állnak a Moodle rendszeren (https://etananyag.szamalk-szalezi.hu/login/index.php) közzétett, tanulást támogató szakmai tartalmak.

SNI és BTMN tanulók fogadása

Iskolánk beilleszkedési és tanulási nehézséggel küzdő gyerekeket fogad az intézményben, de számukra differenciált fejlesztést órarendi kereteken kívül nem tudunk biztosítani. 

Az SNI-s tanulók közül a mozgásszervi fogyatékos és a beszédfogyatékos tanulókat tudjuk fogadni iskolánkban.

Diszkalkuliás és matematikából felmentett tanulók jelentkezését a szoftverfejlesztő képzés sajátosságai miatt nem tudjuk befogadni. 

Biztosítunk-e kollégiumi ellátást?

Iskolánknak nincs saját kollégiuma, de partnerintézményünk, a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium fogadja a diákjainkat (https://tmtk.hu/). 

Milyen felsőoktatási lehetőségek vannak az iskola után?

Érettségi bizonyítvány birtokában bármilyen felsőoktatási intézménybe benyújtható jelentkezés, de nagyobb eséllyel a szakirányú (műszaki és informatikai) felsőoktatási szakokon tudnak továbbtanulni a végzett tanulóink. 

Van iskolaorvos az intézményben?

Iskolánk minden más középiskolához hasonlóan biztosítja az iskolaorvosi szolgáltatást. 

Milyen étkezési lehetőségek vannak helyben?

Intézményünkben büfé és főzőkonyhás menza üzemel, ahol minden 9-13. évfolyamos tanuló előfizethet ebédre az erre kialakított elektronikus rendszeren keresztül.

A testnevelés órák mellett milyen egyéb sportolási lehetőségeket kínál az iskola?

Jelenleg nincs egyéb sportolási lehetőség, de igény esetén igyekszünk lehetőséget teremteni egyéb sporttevékenységekre is.

Milyen délutáni foglalkozások vannak az intézményben?

A délutáni foglalkozásokat a mindenkori tanulók igényei szerint alakítjuk ki, így a kilencedik évfolyam esetén is szeretnénk megkérdezni a tanulókat, milyen tevékenységeket részesítenének előnyben. A szakhoz kapcsolódó hagyományos foglalkozás a robot programozás.  

Mekkora a túljelentkezés, milyenek a bekerülési esélyek a képzésbe?

Tekintettel arra, hogy a 2024/2025. tanévben indul az első 9. évfolyam, korábbi évek statisztikái nem állnak rendelkezésünkre, azonban az elmúlt hónapokban az érdeklődők száma alapján négy-ötszörös jelentkezést valószínűsítünk. 

Amit iskolánk biztosít

 • Tanulmányi ösztöndíj
 • Szociális támogatás
 • Meglévő (hozott) tudás beszámítása: felmentés tanulás/vizsga alól
 • Elektronikus tananyagok és segédanyagok
 • Tartalomszolgáltató rendszer https://etananyag.szamalk-szki.hu
 • Virtuális tanulási tér, elektronikus kurzusok, vizsgákra való felkészüléshez tananyagok, gyakorló feladatok biztosítása
 • Nemzetközi képzéseken való részvétel (pl. CISCO IT Essentials, CCNA)
 • Hazai és nemzetközi kulturális programok látogatása (galériák, múzeumok, fesztiválok, búcsúk, stb.)
 • Nemzetközi mobilitási programok, szakmai gyakorlat az EU országaiban
 • Szakmai gyakorlat, munkahelyi referencia és igazolás
 • Folyamatos tanulmányi ügyfélszolgálat és házipénztári szolgáltatás
 • Informatikai szakmai angol nyelvoktatás, általános angol nyelvoktatás, melynek célja munkahelyi elhelyezkedés elősegítése
 • Szakmai vizsgáztatás (korábban: OKJ vizsgáztatás)
 • Internet eléréssel rendelkező gyakorlóterem, tanórán kívüli használathoz
 • Iskolaorvosi, iskola pszichológusi szolgáltatás
 • Iskolánk tanulóinak nappali és felnőtt képzésen is diákigazolványt biztosít.

Diákjaink által készített weboldalak

Az elsős diákok munkái:

Fenntarthatósági Témahét keretében elkészült oldalak:

Weinberger Péter, Piller András Gábor, Xu Jiyu, Paál Ádám, Pantl Alex Balázs, Rohácsi Daniella : https://fenntarthatosagitemahet.github.io/DivatOldal/html_oldalak/index.html

Dervalics Attila, Koncsik Benedek, Molnár Szabrina, Ódor Norbert: https://kncskbenedek.github.io/FenntarthatosagTemahet/

Csiszér Alex Dominik: http://tanulo1.szf1a.oktatas.szamalk-szalezi.hu/home

A másodéves diákok munkái:

Kizöldítjük a Földet projekt:
http://laravel1.szamalk-szalezi.hu/

Másodévesek vizsgamunkái összefoglaló:
https://www.szamalk-szalezi.hu/szoftverfejleszto/

Diákélet a szakon

Nézd meg, milyen környezetben tanulhatnak diákjaink.

A Számalk OKJ képzése remek alapképzést nyújtott, ami a mai tanulmányaimat is megkönnyíti

2018-ban végeztem szoftverfejlesztő informatikusként a Számalkban, jelenleg az Óbudai Egyetem mérnökinformatikus képzésén folytatom tanulmányaimat. A Számalk OKJ képzése remek alapképzést nyújtott, ami a mai tanulmányaimat is megkönnyíti és szeretettel gondolok az ott eltöltött két évre.

Kovács Gábor

Szoftverfejlesztő